Тропически патогени

PCR кит за детекция и количествено определяне на кримско-конгоанска хеморагична треска, версия 1

Проби:

серум
плазма

Граница на откриване (LOD):
400 копия/ml
Каталожен номер/размер:

ABCCH1 / 25 реакции
ABCCH2 / 50 реакции
ABCCH3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички CCHFV генотипове
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествен стандарт

PCR кит за детекция на чикунгуня вирус, версия 1

Проби:

серум
плазма
цереброспинална течност
тъкани
секрети
фецес и др.

Граница на откриване (LOD):
5 копия/µl
Каталожен номер/размер:

ABCHK1 / 25 реакции
ABCHK2 / 50 реакции
ABCHK3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички генотипове на вируса на Chikungunya
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на денга вирус, версия 1

Проби:

серум
плазма
слюнка
урина

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABDEN1 / 25 реакции
ABDEN2 / 50 реакции
ABDEN3 / 100 реакции

4 Таргета:
 • Dengue virus serotype 1
 • Dengue virus serotype 2
 • Dengue virus serotype 3
 • Dengue virus serotype 4
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за генотипиране на денга вирус, версия 1

Проби:

серум
плазма
слюнка
урина

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABDEG1 / 25 реакции
ABDEG2 / 50 реакции
ABDEG3 / 100 реакции

4 Таргета:
 • Dengue virus serotype 1
 • Dengue virus serotype 2
 • Dengue virus serotype 3
 • Dengue virus serotype 4
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на денга вирус и чикунгуня вирус

Проби:

серум
плазма
слюнка
урина

Граница на откриване (LOD):

Chikungunya 8 копия/реакция
Dengue 7 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABDCD1 / 25 реакции
ABDCD2 / 50 реакции
ABDCD3 / 100 реакции

2 Таргета:
 • Chikungunya
 • Dengue
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на денга и малария, версия 1

Проби:

цяла кръв
плазма

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABDMD1 / 25 реакции
ABDMD2 / 50 реакции
ABDMD3 / 100 реакции

3 Таргета:
 • Dengue
 • Plasmodium falciparum
 • Plasmodium vivax
 • Вътрешна контрол
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на японски енцефалитен вирус, версия 1

Проби:

човешки биологични проби

Граница на откриване (LOD):

26 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABJEV1 / 25 реакции
ABJEV2 / 50 реакции
ABJEV3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Вирус на японски енцефалит
 • Вътрешен контрол
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на Borrelia, причиняваща лаймска болест, версия 1

Проби:

цяла кръв
серум
цереброспинална течност

Граница на откриване (LOD):

8,5 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABLYM1 / 25 реакции
ABLYM2 / 50 реакции
ABLYM3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Borrelia burgdorferi/ afzelii / garinii
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на малария, версия 2

Проби:

цяла кръв
серум
плазма

Граница на откриване (LOD):

385 IU/ml

Каталожен номер/размер:

ABMAL4 / 25 реакции
ABMAL5 / 50 реакции
ABMAL6 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Plasmodium malariae / vivax / falciparum / ovale
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за генотипиране на Plasmodium, причиняващ малария, версия 1

Проби:

цяла кръв
серум
плазма
слюнка
урина

Граница на откриване (LOD):

P. falciparum 1084 IU/ml
P. vivax 2456 копия/ml
P. malariae 4200 копия/ml
P. ovale 3261 IU/ml

Каталожен номер/размер:

ABMLG1 / 25 реакции
ABMLG2 / 50 реакции
ABMLG3 / 100 реакции

4 Таргета:
 • Plasmodium malariae
 • Plasmodium vivax
 • Plasmodium falciparum
 • Plasmodium ovale
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция и количествено определяне на Plasmodium falciparum, версия 1

Проби:

серум
плазма

Граница на откриване (LOD):

2.5×102 IU/ml

Каталожен номер/размер:

ABFAL1 / 25 реакции
ABFAL2 / 50 реакции
ABFAL3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички субгенотипове на P. falciparum
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за детекция на вирус на маймунската шарка, версия 1

Проби:

лезии
цяла кръв
серум

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABMPX1 / 25 реакции
ABMPX2 / 50 реакции
ABMPX3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Monkeypox virus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на вирус на маймунската шарка, версия 2

Проби:

лезии
цяла кръв
серум
гърлен секрет
слюнка

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABMPX4 / 25 реакции
ABMPX5 / 50 реакции
ABMPX6 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Monkeypox virus
 • Вътрешен контрол
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на Naegleria fowleri, версия 1

Проби:

човешки биологични проби

Граница на откриване (LOD):

4,5 fg /реакция

Каталожен номер/размер:

ABNFO1 / 25 реакции
ABNFO2 / 50 реакции
ABNFO3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Naegleria fowleri
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за околичествяване на вирус на западнонилска треска, версия 2

Проби:

серум
плазма
урина
цереброспинална течност

Граница на откриване (LOD):

50 копия/ml

Каталожен номер/размер:

ABWNV4 / 25 реакции
ABWNV5 / 50 реакции
ABWNV6 / 100 реакции

1 Таргет:
 • West Nile virus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за детекция на Zika вирус

Проби:

кръв
серум
плазма
телесни течности
урина
тъкани
секрети

Граница на откриване (LOD):

2,4 копия/µl

Каталожен номер/размер:

ABZIK1 / 25 реакции
ABZIK2 / 50 реакции
ABZIK3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Zika virus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на причинители на тропически трески, версия 1

Проби:

цяла кръв
плазма

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABTFP1 / 25 реакции
ABTFP2 / 50 реакции
ABTFP3 / 100 реакции

9 Таргета:
 • Chikungunya virus
 • Dengue virus
 • West Nile virus
 • Plasmodium falciparum
 • Plasmodium malariae
 • Plasmodium ovale
 • Plasmodium vivax
 • Leptospira spp.
 • Salmonella enterica
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на причинители на тропически трески, версия 2

Проби:

цяла кръв
плазма

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABTFP4 / 25 реакции
ABTFP5 / 50 реакции
ABTFP6 / 100 реакции

8 Таргета:
 • Chikungunya вирус

 • Dengue virus

 • Plasmodium falciparum

 • Plasmodium malariae

 • Plasmodium ovale 

 • Plasmodium vivax

 • Salmonella enterica

 • West Nile вирус

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола