КОМПЛЕКТИ

Панел за сепсис

Комплекти за хепатит

Респираторни патогени

ИНСТРУМЕНТИ

Unio B48

Обявяване на системата за екстракция Unio B48: Превъзходство в автоматизираната екстракция на нуклеинова киселина.

Unio B24

Unio B24 вашето автоматизирано решение за извличане на нуклеинова киселина.

Unio 96

Unio 96 е вашето автоматизирано решение за извличане на ДНК/РНК от различни източници.

Unio B48

Обявяване на системата за екстракция Unio B48: Превъзходство в автоматизираната екстракция на нуклеинова киселина.

Unio B24

Unio B24 вашето автоматизирано решение за извличане на нуклеинова киселина.

Unio 96

Unio 96 е вашето автоматизирано решение за извличане на ДНК/РНК от различни източници.