Гастроинтестинален панел

PCR кит за детекция на аденовирус, ентеровирус и пареховирус

Проби:

тъканна биопсия
бронхоалвеоларен лаваж
назофарингеален секрет и аспират
трахеален аспират
храчки и цереброспинална течност

Граница на откриване (LOD):

Adenovirus 118 копия/реакция
Enterovirus 149 копия/реакция
Parechovirus 126 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABAEP1 / 25 rxns
ABAEP2 / 50 rxns
ABRSF3 / 100 rxns

3 таргета:
 • Adenovirus
 • Enterovirus
 • Parechovirus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на гастроентерити, версия 1

Проби:

човешки биологични проби
фецес

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABGAS1 / 25 реакции
ABGAS2 / 50 реакции
ABGAS3 / 100 реакции

8 таргета:
 • Adenovirus
 • Astrovirus
 • Norovirus genotype I
 • Norovirus genotype II
 • Rotavirus
 • Campylobacter spp.
 • Clostridium difficile
 • Salmonella spp.
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на гастроентерити, версия 2

Проби:

човешки биологични проби
фецес

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABGAS4 / 25 реакции
ABGAS5 / 50 реакции
ABGAS6 / 100 реакции

11 таргета:
 • Adenovirus
 • Astrovirus
 • Norovirus genotype I
 • Norovirus genotype II
 • Rotavirus
 • Campylobacter spp.
 • Clostridium difficile
 • Ентероинвазивна Е. coli (EIEC)/Shigella spp.
 • Веротоксигенна E. coli (VTEC)
 • Salmonella spp.
 • Yersinia enterocolitica
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на гастроентерити, версия 3

Проби:

човешки биологични проби
фецес

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABGAS7 / 25 реакции
ABGAS8 / 50 реакции

14 Таргета:
 • Adenovirus
 • Astrovirus
 • Norovirus genotype I
 • Norovirus genotype II
 • Rotavirus
 • Campylobacter spp.
 • Clostridium difficile
 • Cryptosporidium spp.
 • Entamoeba histolytica
 • Ентероинвазивна Е. coli (EIEC)/Shigella spp.
 • Веротоксигенна E. coli (VTEC)
 • Giardia duodenalis
 • Salmonella spp.
 • Yersinia enterocolitica
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на гастроентерити, версия 4

Проби:

човешки биологични проби
фецес

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABGASA / 25 реакции
ABGASB / 50 реакции

24 Таргета:
 • Adenovirus
 • Astrovirus
 • Norovirus genotype I
 • Norovirus genotype II
 • Rotavirus А
 • Sapovirus (I, II, IV, V)
 • Campylobacter jejuni / upsaliensis / coli
 • Clostridium difficile A/B
 • Cryptosporidium spp.
 • Cyclospora cayetanensis
 • Entamoeba histolytica
 • Ентероинвазивен E. coli (EIEC)/ Shigella
 • Е. coli (EAEC)
 • Е. coli (EPEC)
 • Е. coli (ETEC lt / st )
 • Е. coli (STEC O157:H7)
 • Веротоксигенен E. coli (VTEC / STEC (STX1/STX2))
 • Giardia lamblia
 • Plesiomonas shigelloides
 • Salmonella spp.
 • V. cholerae
 • Vibrio parahaemolyticus
 • Vibrio vulnificus
 • Yersinia enterocolitica
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Бактериален гастроинтестинален PCR панелен кит, версия 1

Проби:

фецес

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABBGI4 / 25 реакции
ABBGI5 / 50 реакции
ABBGI6 / 100 реакции

6 Таргета:
 • Clostridium difficile

 • Campylobacter jejuni/upsaliensis/coli/lari

 • Salmonella spp.

 • Escherichia coli (EIEC)/Shigella spp.

 • Escherichia coli (VTEC) (E. coli STEC (STX1/STX2))

 • Yersinia enterocolitica

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола