Панел за гастроентерит

PCR кит за детекция на аденовирус, ентеровирус и пареховирус

Проби:

тъканна биопсия
бронхоалвеоларен лаваж
назофарингеален секрет и аспират
трахеален аспират
храчки и цереброспинална течност

Граница на откриване (LOD):

Adenovirus 118 копия/реакция
Enterovirus 149 копия/реакция
Parechovirus 126 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABAEP1 / 25 rxns
ABAEP2 / 50 rxns
ABRSF3 / 100 rxns

3 таргета:
 • Adenovirus

 • Enterovirus

 • Parechovirus

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на гастроентерити, версия 1

Проби:

човешки биологични проби
фецес

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABGAS1 / 25 реакции
ABGAS2 / 50 реакции
ABGAS3 / 100 реакции

8 таргета:
 • Adenovirus

 • Astrovirus

 • Norovirus genotype I

 • Norovirus genotype II

 • Rotavirus

 • Campylobacter spp.

 • Clostridium difficile

 • Salmonella spp.

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на гастроентерити, версия 2

Проби:

човешки биологични проби
фецес

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABGAS4 / 25 реакции
ABGAS5 / 50 реакции
ABGAS6 / 100 реакции

11 таргета:
 • Adenovirus

 • Astrovirus

 • Norovirus genotype I

 • Norovirus genotype II

 • Rotavirus

 • Campylobacter spp.

 • Clostridium difficile

 • Ентероинвазивна Е. coli (EIEC)/Shigella spp.

 • Веротоксигенна E. coli (VTEC)

 • Salmonella spp.

 • Yersinia enterocolitica

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на гастроентерити, версия 3

Проби:

човешки биологични проби
фецес

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABGAS7 / 25 реакции
ABGAS8 / 50 реакции

14 Таргета:
 • Adenovirus

 • Astrovirus

 • Norovirus genotype I

 • Norovirus genotype II

 • Rotavirus

 • Campylobacter spp.

 • Clostridium difficile

 • Cryptosporidium spp.

 • Entamoeba histolytica

 • Ентероинвазивна Е. coli (EIEC)/Shigella spp.

 • Веротоксигенна E. coli (VTEC)

 • Giardia duodenalis

 • Salmonella spp.

 • Yersinia enterocolitica

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на гастроентерити, версия 4

Проби:

човешки биологични проби
фецес

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABGASA / 25 реакции
ABGASB / 50 реакции

24 Таргета:
 • Adenovirus

 • Astrovirus

 • Norovirus genotype I

 • Norovirus genotype II

 • Rotavirus А

 • Sapovirus (I, II, IV, V)

 • Campylobacter jejuni / upsaliensis / coli

 • Clostridium difficile A/B

 • Cryptosporidium spp.

 • Cyclospora cayetanensis

 • Entamoeba histolytica

 • Ентероинвазивен E. coli (EIEC)/ Shigella

 • Е. coli (EAEC)

 • Е. coli (EPEC)

 • Е. coli (ETEC lt / st )

 • Е. coli (STEC O157:H7)

 • Веротоксигенен E. coli (VTEC / STEC (STX1/STX2))

 • Giardia lamblia

 • Plesiomonas shigelloides

 • Salmonella spp.

 • V. cholerae

 • Vibrio parahaemolyticus

 • Vibrio vulnificus

 • Yersinia enterocolitica

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола