PCR китове за количествено определяне на ГМО ивенти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент 281-24-236, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Граница на количествено определяне (LOQ):
0.09%
Каталожен номер/размер:

AB2811 / 25 реакции
AB2812 / 50 реакции
AB2813 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за памук ивент 281-24-236
 • Референтен ген за памук
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент 3006-210-23, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Граница на количествено определяне (LOQ):
0.09%
Каталожен номер/размер:

AB3001 / 25 реакции
AB3002 / 50 реакции
AB3003 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за памук ивент 3006-210-23
 • Референтен ген за памук
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент А2704-12, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.023%

Граница на количествено определяне (LOQ):
≤0.045%
Каталожен номер/размер:

ABA2Q1 / 25 реакции
ABA2Q2 / 50 реакции
ABA2Q3 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за соя ивент A2704-12
 • Референтен соев лектинов ген
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент CV127, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Граница на количествено определяне (LOQ):
≤0.08%
Каталожен номер/размер:

AB1271 / 25 реакции
AB1272 / 50 реакции
AB1273 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за соя ивент CV127
 • Референтен ген за соя
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент DAS-40278-9, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Граница на количествено определяне (LOQ):
≤0.08%
Каталожен номер/размер:

AB40Q1 / 25 реакции
AB40Q2 / 50 реакции
AB40Q3 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за царевица ивент DAS-40278-9
 • Референтен ген за царевица
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент (event) DAS-44406-6 версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

0.04%

Граница на количествено определяне (LOQ):
≤0.085%
Каталожен номер/размер:

AB44Q1 / 25 реакции
AB44Q2 / 50 реакции
AB44Q3 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за соя ивент DAS-44406-6
 • Референтен ген на соя
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент DAS59122, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

0.045%

Граница на количествено определяне (LOQ):
0.09%
Каталожен номер/размер:

AB5911 / 25 реакции
AB5912 / 50 реакции
AB5913 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за царевица ивент DAS759122-7
 • Референтен ген за царевица
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент DAS-68416-4, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Граница на количествено определяне (LOQ):
≤0.08%
Каталожен номер/размер:

AB68Q1 / 25 реакции
AB68Q2 / 50 реакции
AB68Q3 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за соя ивент DAS-68416-4
 • Референтен ген на соя
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент DAS-81419-2, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):
≤0.04%
Граница на количествено определяне (LOQ):
≤0.085%
Каталожен номер/размер:

AB81Q1 / 25 реакции
AB81Q2 / 50 реакции
AB81Q3 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за соя ивент DAS-81419-2
 • Референтен ген на соя
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент, DP073496 версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):
≤0.04%
Граница на количествено определяне (LOQ):
≤0.08%
Каталожен номер/размер:

AB0731 / 25 реакции
AB0732 / 50 реакции
AB0733 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за маслодайна рапица ивент DP073496
 • Референтен ген за маслодайна рапица
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент DP305423, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):
≤0.04%
Граница на количествено определяне (LOQ):
≤0.08%
Каталожен номер/размер:

AB3051 / 25 реакции
AB3052 / 50 реакции
AB3053 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за соя ивент DP305423-1
 • Референтен ген на соя
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент GHB 614, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):
≤0.023%
Граница на количествено определяне (LOQ):
≤0.08%
Каталожен номер/размер:

AB6141 / 25 реакции
AB6142 / 50 реакции
AB6143 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за памук ивент GHB614
 • Референтен ген за памук
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент GHB 811, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):
≤0.023%
Граница на количествено определяне (LOQ):
≤0.06%
Каталожен номер/размер:

AB8111 / 25 реакции
AB8112 / 50 реакции
AB8113 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за памук ивент GHB811
 • Референтен ген за памук
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент GTS 40-3-2, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

5 копия/реакция

Граница на количествено определяне (LOQ):

 0.09%

Каталожен номер/размер:

ABGTQ1 / 25 реакции
ABGTQ2 / 50 реакции
ABGTQ3 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за соя ивент MON-Ø4Ø32-6
 • Референтен ген на соя
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент MIR604, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Граница на количествено определяне (LOQ):

≤0.085%

Каталожен номер/размер:

AB6041 / 25 реакции
AB6042 / 50 реакции
AB6043 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за царевица ивент MON87701
 • Референтен ген за царевица
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент MON87701, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Граница на количествено определяне (LOQ):

≤0.085%

Каталожен номер/размер:

AB7011 / 25 реакции
AB7012 / 50 реакции
AB7013 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за соя ивент MON87701
 • Референтен ген на соя
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент MON87708, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

0.04%

Граница на количествено определяне (LOQ):

0.085%

Каталожен номер/размер:

AB7081 / 25 реакции
AB7082 / 50 реакции
AB7083 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за соя ивент MON87708
 • Референтен ген на соя
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент MON87751, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Граница на количествено определяне (LOQ):

<0.09%

Каталожен номер/размер:

AB7511 / 25 реакции
AB7512 / 50 реакции
AB7513 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за соя ивент MON87751
 • Референтен ген на соя
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент MON87769, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Граница на количествено определяне (LOQ):

≤0.085%

Каталожен номер/размер:

AB7691 / 25 реакции
AB7692 / 50 реакции
AB7693 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за соя ивент MON87769
 • Референтен ген на соя
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент MON88017, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

0.045%

Граница на количествено определяне (LOQ):

≤0.09%

Каталожен номер/размер:

AB8801 / 25 реакции
AB8802 / 50 реакции
AB8803 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за царевица ивент MON88017
 • Референтен ген за царевица
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент MON89034, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

0.04%

Граница на количествено определяне (LOQ):

≤0.085%

Каталожен номер/размер:

AB8901 / 25 реакции
AB8902 / 50 реакции
AB8903 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за царевица ивент MON-89034-3
 • Референтен ген за царевица
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент MON89788, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

5 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

AB8971 / 25 реакции
AB8972 / 50 реакции
AB8973 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за соя ивент MON-89788-1
 • Ген за лектин, специфичен за соя
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на ГМО ивент TC1507, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

1.25 копия/реакция

Граница на количествено определяне (LOQ):

≤0.08%
≤ 10 копия/реакция (TC1507)
≤ 40 копия/реакция (hmgA)

Каталожен номер/размер:

AB1501 / 25 реакции
AB1502 / 50 реакции
AB1503 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за царевица ивент DAS-01507-1
 • Специфичен за царевица hmgA ген
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на LLRICE62, версия 1

Проби:

Проби от преработени и непреработени храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Граница на количествено определяне (LOQ):

≤0.09%

Каталожен номер/размер:

AB62Q1 / 25 реакции
AB62Q2 / 50 реакции
AB62Q3 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за ориз ивент 281-24-236

 • Специфичен за ориз референтен ген

 • Положителна контрола
 • Калибратор