Комплекти за скрининг на ГМО

PCR кит за детекция на ГМО – S35, версия 1

Проби:
преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена
Граница на откриване (LOD):
0.01%
Каталожен номер/размер:

ABS351 / 25 реакции
ABS352 / 50 реакции
ABS353 / 100 реакции

1 Таргет:
 • 35S промотор от мозаечен вирус по карфиола (CAMV P35S)

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО – BAR, верися 1

Проби:
преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена
Граница на откриване (LOD):

10 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABBAR1 / 25 реакции
ABBAR2 / 50 реакции
ABBAR3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Фосфинотрицин N-ацетилтрансфераза от S. hygroscopicus (BAR)

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО – FMV, версия 1

Проби:
преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена
Граница на откриване (LOD):
0.01%
Каталожен номер/размер:

ABFMV1 / 25 реакции
ABFMV2 / 50 реакции
ABFMV3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • 35S промотор от figwort mosaic virus (FMV)

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО – tNOS, версия 1

Проби:
преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена
Граница на откриване (LOD):
0.01%
Каталожен номер/размер:

ABNOS1 / 25 реакции
ABNOS2 / 50 реакции
ABNOS3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • NOS терминатор от Agrobacterium tumefaciens

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за скрининг на S35-tNOS-FMV-BAR, версия 1

Проби:
преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена
Граница на откриване (LOD):
0.01%
Каталожен номер/размер:

ABALL1 / 25 реакции
ABALL2 / 50 реакции
ABALL3 / 100 реакции

4 Таргета:
 • 35S промотор от мозаечен вирус по карфиола (CAMV P35S)

 • NOS терминатор от Agrobacterium tumefaciens

 • 35S промотор от figwort mosaic virus (FMV)

 • Фосфинотрицин N-ацетилтрансфераза от Streptomyces hygroscopicus (BAR)

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за скрининг на S35-tNOS-FMV, версия 3

Проби:
преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена
Граница на откриване (LOD):

0,01% или 10 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABSNF4 / 25 реакции
ABSNF5 / 50 реакции
ABSNF6 / 100 реакции

3 Таргета:
 • 35S промотор от мозаечен вирус от карфиола (CAMV P35S)

 • NOS терминатор от Agrobacterium tumefaciens

 • 35S промотор от figwort mosaic virus (FMV)

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола