Комплекти за откриване на растителни видове

PCR кит за детекция на растителна ДНК, версия 2

Проби:

Всички видове преработени и непреработени храни, фуражи, проби от семена

Граница на откриване (LOD):

5 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABPDK1 / 25 реакции
ABPDK2 / 50 реакции
ABPDK3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • ген на растителен актин

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на растителна ДНК, версия 3

Проби:

всички видове преработени и непреработени храни, фуражи, проби от семена

Граница на откриване (LOD):
5 копия/реакция
Каталожен номер/размер:

ABPDK4 / 25 реакции
ABPDK5 / 50 реакции
ABPDK6 / 100 реакции

1 Таргет:
 • ген на растителен актин

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ДНК от царевица, версия 1

Проби:

всички видове преработени и непреработени храни, фуражи, проби от семена

Граница на откриване (LOD):

5 копия/реакция за соя и памук
10 копия/реакция за царевица

Каталожен номер/размер:

ABCOM1 / 25 реакции
ABCOM2 / 50 реакции
ABCOM3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • специфичен за царевица ADH1 ген

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ДНК от памук, версия 1

Проби:

всички видове преработени и непреработени храни, фуражи, проби от семена

Граница на откриване (LOD):

10 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABCOT1 / 25 реакции
ABCOT2 / 50 реакции
ABCOT3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Специфичен за памук SAH7 ген

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ДНК от царевица и соя, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

Соя 5 копия/реакция
Царевица 10 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABMSD1 / 25 реакции
ABMSD2 / 50 реакции
ABMSD3 / 100 реакции

2 Таргета:
 • Специфичен за царевица ADH1 ген

 • Специфичен за соята лектинов ген

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ДНК от соя, версия 1

Проби:

всички видове преработени и непреработени храни, фуражи, проби от семена

Граница на откриване (LOD):

5 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABSOY1 / 25 реакции
ABSOY2 / 50 реакции
ABSOY3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Специфичен за соята лектинов ген

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ДНК от захарно цвекло, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

10 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABSBE1 / 25 реакции
ABSBE2 / 50 реакции
ABSBE3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Ген, специфичен за захарно цвекло

 • Вътрешна контрола

PCR кит за детекция на ДНК от маслодайна рапица, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

5 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABOSR1 / 25 реакции
ABOSR2 / 50 реакции
ABOSR3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Специфичeн за маслодайна рапица CruA ген
 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ДНК от царевица/соя/памук, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

Царевица 10 копия/реакция
Соя 5 копия/реакция
Памук 5 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABMSC1 / 25 реакции
ABMSC2 / 50 реакции
ABMSC3 / 100 реакции

3 Таргета:
 • Специфичен за царевица ADH1 ген

 • Специфичен за соята лектинов ген

 • Специфичен за памук SAH7 ген

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола