Комплекти за откриване на ГМО събития

Мултиплексен PCR кит за детекция на ГМО ивенти MON87701, MON87708, MON87769 в соя и соеви продукти, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

5 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

AB1SE1 / 25 реакции
AB1SE2 / 50 реакции
AB1SE3 / 100 реакции

3 таргета:
 • Специфичен за соя ивент MON87708

 • Специфичен за соя ивент MON87701

 • Специфичен за соя ивент MON87769

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

Мултиплексен PCR кит за детекция на ГМО ивенти CV127, DP-305423-1, DAS-68416-4 в соя и соеви продукти, версия 1

Проби:

пеработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):
5 копия/реакция
Каталожен номер/размер:

AB2SE1 / 25 реакции
AB2SE2 / 50 реакции
AB2SE3 / 100 реакции

3 таргета:
 • Специфичен за соя ивент DAS-68416-4

 • Специфичен за соя ивент DP-305423-1

 • Специфичен за соя CV127 ивент

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

Мултиплексен PCR кит за детекция на ГМО ивенти DAS-81419-2, DAS-44406-6 в соя и соеви продукти, версия 3

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):
5 копия/реакция
Каталожен номер/размер:

AB3SE1 / 25 реакции
AB3SE2 / 50 реакции
AB3SE3 / 100 реакции

2 таргета:
 • Специфичен за соя ивент DAS-44406-6

 • DAS-81419-2 ивент

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент 281-24-236, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):
≤0.04%
Каталожен номер/размер:

AB2814 / 25 реакции
AB2815 / 50 реакции
AB2816 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за памук ивент 281-24-236

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент 3006-210-23, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):
0.04%
Каталожен номер/размер:

AB3004 / 25 реакции
AB3005 / 50 реакции
AB3006 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за памук ивент 3006-210-23

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент А2704-12, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):
≤0.023%
Каталожен номер/размер:

ABA2D1 / 25 реакции
ABA2D2 / 50 реакции
ABA2D3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за соя ивент A2704-12

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент CV127, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Каталожен номер/размер:

AB1274 / 25 реакции
AB1275 / 50 реакции
AB1276 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за соя ивент CV127

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент DAS-40278-9, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

0.04%

Каталожен номер/размер:

AB40D1 / 25 реакции
AB40D2 / 50 реакции
AB40D3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за царевицата ивент DAS-40278-9

PCR кит за детекция на ГМО ивент DAS-44406-6, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Каталожен номер/размер:

AB44D1 / 25 реакции
AB44D2 / 50 реакции
AB44D3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за соя ивент DAS-44406-6

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент DAS59122, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

0.045%

Каталожен номер/размер:

AB5914 / 25 реакции
AB5915 / 50 реакции
AB5916 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за царевица ивент DAS759122-7
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент DAS-68416-4, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Каталожен номер/размер:

AB68D1 / 25 реакции
AB68D2 / 50 реакции
AB68D3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за соя ивент DAS-68416-4
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент DAS-81419-2, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Каталожен номер/размер:

AB81D1 / 25 реакции
AB81D2 / 50 реакции
AB81D3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за соя ивент DAS-81419-2
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент DP073496, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Каталожен номер/размер:

AB0734 / 25 реакции
AB0735 / 50 реакции
AB0736 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за маслодайна рапица ивент DP073496
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент DP305423-1, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Каталожен номер/размер:

AB3054 / 25 реакции
AB3055 / 50 реакции
AB3056 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за соя ивент DP305423-1

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент GHB, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.023%

Каталожен номер/размер:

AB6144 / 25 реакции
AB6145 / 50 реакции
AB6146 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за памук ивент GHB614
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент GHB 811, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.023%

Каталожен номер/размер:

AB8114 / 25 реакции
AB8115 / 50 реакции
AB8116 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за памук ивент GHB811

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент GTS 40-3-2, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

5 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABGTD1 / 25 реакции
ABGTD2 / 50 реакции
ABGTD3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за соя ивент MON-Ø4Ø32-6

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент LLRICE62, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

10 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

AB62D1 / 25 реакции
AB62D2 / 50 реакции
AB62D3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за ориз ивент LLRICE62

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент MIR604, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

<0.045%

Каталожен номер/размер:

AB6044 / 25 реакции
AB6045 / 50 реакции
AB6046 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за царевицата ивент MIR604

PCR кит за детекция на ГМО ивент MON87701, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Каталожен номер/размер:

AB7014 / 25 реакции
AB7015 / 50 реакции
AB7016 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за соя ивент MON87701
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент MON87708, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Каталожен номер/размер:

AB7084 / 25 реакции
AB7085 / 50 реакции
AB7086 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за соя ивент MON87708

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент MON87751, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Каталожен номер/размер:

AB7514 / 25 реакции
AB7515 / 50 реакции
AB7516 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за соя ивент MON87751

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент MON87769, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

≤0.04%

Каталожен номер/размер:

AB7694 / 25 реакции
AB7695 / 50 реакции
AB7696 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичeн за соя ивент MON87769
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент MON88017, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

0.045%

Каталожен номер/размер:

AB8804 / 25 реакции
AB8805 / 50 реакции
AB8806 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за царевица ивент MON88017

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент MON89788, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

5 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

AB8974 / 25 реакции
AB8975 / 50 реакции
AB8976 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за соя ивент MON-89788-1

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент TC1507, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

1.25 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

AB1504 / 25 реакции
AB1505 / 50 реакции
AB1506 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за царевица ивент DAS-01507-1

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на ГМО ивент MON89034, версия 1

Проби:

преработени и непреработени проби от храни, фуражи и семена

Граница на откриване (LOD):

10 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

AB8904 / 25 реакции
AB8905 / 50 реакции
AB8906 / 100 реакции

1 таргет:
 • Специфичен за царевица ивент MON-89034-3

 • Положителна контрола