PCR китове за идентификация на видове в млечни продукти

PCR кит за идентификация на говежда ДНК, версия 2

Проби:

Млечни продукти

Граница на откриване (LOD):
1%
Каталожен номер/размер:

ABBOV4 / 25 реакции
ABBOV5 / 50 реакции
ABBOV6 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в говеждия митохондриален геном
 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от воден бивол, версия 2

Проби:

Млечни продукти

Граница на откриване (LOD):
1%
Каталожен номер/размер:

ABWBU4 / 25 реакции
ABWBU5 / 50 реакции
ABWBU6 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в митохондриалния геном на водния бивол
 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от коза, версия 2

Проби:

Млечни продукти

Граница на откриване (LOD):
1%
Каталожен номер/размер:

ABGOA4 / 25 реакции
ABGOA5 / 50 реакции
ABGOA6 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в митохондриалният геном на козата

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от овца, версия 2

Проби:

Млечни продукти

Граница на откриване (LOD):
1%
Каталожен номер/размер:

ABSHE4 / 25 реакции
ABSHE5 / 50 реакции
ABSHE6 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в митохондриалния геном на овца
 • Вътрешен контрол

 • Положителна контрола