Комплекти за идентификация на видове месо

PCR комплект за определяне на пола при говеда

Проби:

проба от непреработено месо

Граница на откриване (LOD):
0.5%
Каталожен номер/размер:

ABBGD1 / 25 реакции
ABBGD2 / 50 реакции
ABBGD3 / 100 реакции

2 таргета:
 • X хромозома XIAP ген на Bos taurus

 • Y хромозома SRY ген на Bos taurus

 • Положителна контрола

 • Количествени стандарти

PCR комплект за количествено определяне на пола при говеда

Проби:
Проба от непреработено месо
Граница на откриване (LOD):
10%
Каталожен номер/размер:

ABBGQ1 / 25 реакции
ABBGQ2 / 50 реакции
ABBGQ3 / 100 реакции

2 таргета:
 • X хромозома на Bos taurus

 • Y хромозома на Bos taurus

 • Положителна контрола
 • Стандарт за количествено определяне

PCR кит за идентификация на ДНК от говедо, версия 1

Проби:

проби от месо
кожа
сухожилия
кости
мазнини и фуражи

Граница на откриване (LOD):

преработени и сурови проби 0.1%
мляко и млечни продукти 0.1%

Каталожен номер/размер:

ABBOV1 / 25 реакции
ABBOV2 / 50 реакции
ABBOV3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в говежди митохондриален геном

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от воден бивол, версия 1

Проби:

проби от месо
кожа
сухожилия
кости
мазнини и фуражи

Граница на откриване (LOD):

0.05%

Каталожен номер/размер:

ABWBU1 / 25 реакции
ABWBU2 / 50 реакции
ABWBU3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в митохондриалния геном на воден бивол

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от овца, версия 1

Проби:

Преработено и сурово месо и месни продукти
хранителни добавки
мляко и млечни продукти
фуражи и фуражни добавки

Граница на откриване (LOD):

0.1%
1% за мляко и млечни продукти

Каталожен номер/размер:

ABSHE1 / 25 реакции
ABSHE2 / 50 реакции
ABSHE3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в митохондриалния геном на овца

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от коза, версия 1

Проби:

Преработено и сурово месо и месни продукти
хранителни добавки
мляко и млечни продукти
фуражи и фуражни добавки

Граница на откриване (LOD):

0.1%

Каталожен номер/размер:

ABGOA1 / 25 реакции
ABGOA2 / 50 реакции
ABGOA3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в митохондриалния геном на коза
 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от пуйка, версия 1

Проби:

термично обработено и непреработено месо и месни продукти
храни
съдържащи животински продукти
хранителни добавки
фуражи
фуражни добавки

Граница на откриване (LOD):

0.1%

Каталожен номер/размер:

ABTUR1 / 25 реакции
ABTUR2 / 50 реакции
ABTUR3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в митохондриалния геном на пуйка

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от пиле, версия 1

Проби:

проба от месо
кожа
сухожилия
кости
мазнина и млечни продукти

Граница на откриване (LOD):

0.1%

Каталожен номер/размер:

ABCHI1 / 25 реакции
ABCHI2 / 50 реакции
ABCHI3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в митохондриалния геном на пиле

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от риба, версия 1

Проби:

проби от месо
кожа
сухожилия
кости
мазнини
фуражи и млечни продукти

Граница на откриване (LOD):

0.05%

Каталожен номер/размер:

ABFIS1 / 25 реакции
ABFIS2 / 50 реакции
ABFIS3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в митохондриалния геном на риба

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от магаре, версия 1

Проби:

проби от месо
кожа
сухожилия
кости
мазнини и млечни продукти

Граница на откриване (LOD):

0.1%
1% за мляко и млечни продукти

Каталожен номер/размер:

ABDON1 / 25 реакции
ABDON2 / 50 реакции
ABDON3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в митохондриалния геном на магаре
 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от кон, версия 1

Проби:

термично обработено и непреработено месо и месни продукти
храни
съдържащи животински продукти
хранителни добавки
фуражи
фуражни добавки

Граница на откриване (LOD):

0.1%

Каталожен номер/размер:

ABHOR1 / 25 реакции
ABHOR2 / 50 реакции
ABHOR3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в митохондриалния геном на кон

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от свиня, версия 1

Проби:

проби от месо
кожа
сухожилия
кости
мазнини и млечни продукти

Граница на откриване (LOD):

0.1%

Каталожен номер/размер:

ABPOR1 / 25 реакции
ABPOR2 / 50 реакции
ABPOR3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в митохондриалния геном на свиня
 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от примати, версия 1

Проби:

козметика
храна или криминалистични проби

Граница на откриване (LOD):

0.1%

Каталожен номер/размер:

ABPRI1 / 25 реакции
ABPRI2 / 50 реакции
ABPRI3 / 100 реакции

1 таргет:
 • Регион в MHC на човек, горила, шимпанзе, бонобо
 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от говедо и свиня, версия 1

Проби:

проби от месо
кожа
сухожилия
кости
мазнини и млечни продукти

Граница на откриване (LOD):

0.1%

Каталожен номер/размер:

ABBOP1 / 25 реакции
ABBOP2 / 50 реакции
ABBOP3 / 100 реакции

2 таргета:
 • Регион в митохондриалния геном на говедо

 • Регион в митохондриалния геном на свиня

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от коза и овца, версия 1

Проби:

Термично обработено и непреработено месо и месни продукти
храни
съдържащи животински продукти
хранителни добавки
фуражи
фуражни добавки

Граница на откриване (LOD):

Преработени и сурови проби 0,1%
Козе мляко и млечни продукти 1%
Овче мляко и млечни продукти 1%

Каталожен номер/размер:

ABGOS1 / 25 реакции
ABGOS2 / 50 реакции
ABGOS3 / 100 реакции

2 таргета:
 • Регион в митохондриалния геном на коза

 • Регион в митохондриалния геном на овца

 • Вътрешен контрол

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от кон и магаре, версия 1

Проби:

проби от месо
кожа
сухожилия
кости
мазнини и млечни продукти

Граница на откриване (LOD):

0.1%

Каталожен номер/размер:

ABHOD1 / 25 реакции
ABHOD2 / 50 реакции
ABHOD3 / 100 реакции

2 таргета:
 • Регион в митохондриалния геном на кон

 • Регион в митохондриалния геном на магаре

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за идентификация на ДНК от пуйка и пиле, версия 1

Проби:

проби от месо
кожа
сухожилия
кости
мазнини и млечни продукти

Граница на откриване (LOD):

0.1%

Каталожен номер/размер:
ABTUC1 / 25 реакции
ABTUC2 / 50 реакции
ABTUC3 / 100 реакции
2 таргета:
 • Регион в митохондриалния геном на пуйка

 • Регион в митохондриалния геном на пиле

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола