Ветеринарни PCR китове

PCR кит за детекция на LSDV, версия 1

Проби:

Говежди телесни течности
серум
плазма
цяла кръв

Граница на откриване (LOD):

91 копия/мл

Каталожен номер/размер:

ABLSD1 / 25 реакции
ABLSD2 / 50 реакции
ABLSD3 / 100 реакции

1 таргет:
  • LSDV
  • Вътрешна контрола

  • Положителна контрола

PCR кит за детекция на вирус на африканска чума по свинете, версия 1

Проби:

проби от свине, включително тъкан и цяла кръв

Граница на откриване (LOD):

8 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABASF2 / 50 реакции

1 таргет:
  • Вирус на африканска чума по свинете (ASFV)
  • Вътрешна контрола

  • Положителна контрола

PCR кит за детекция на вирус на африканса чума по свинете, версия 2

Проби:

проби от свине, включително тъкан и цяла кръв

Граница на откриване (LOD):

8 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABASF5 / 50 реакции

1 таргет:
  • Вирус на африканска чума по свинете (ASFV)
  • Вътрешна контрола

  • Положителна контрола