PCR китове за детекция на човешки папиломен вирус (HPV)

PCR кит за скрининг за човешки папиломни вируси, версия 1

Проби:

цервикален секрет
тъканна проба/биопсия
серум
плазма

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABHPS1 / 25 реакции
ABHPS2 / 50 реакции
ABHPS3 / 100 реакции

15 Таргета:
 • Високорискови генотипове: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 67, 68
 • HPV 16
 • HPV 18
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за скрининг за човешки папиломни вируси, версия 2

Проби:
цервикален секрет
тъканна проба/биопсия
серум
плазма
Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABHPS4 / 25 реакции
ABHPS5 / 50 реакции
ABHPS6 / 100 реакции

32 Таргета:
 • HPV 16
 • HPV 18
 • Други високорискови генотипове: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 67, 68
 • Нискорискови и други генотипове: 6, 7, 11, 13, 34, 40, 42, 43, 44, 61, 62, 70, 73, 74, 81, 91
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за генотипиране на високорискови човешки папиломни вируси HPV 16, HPV 18 и HPV 31, версия 1

Проби:
цервикален секрет
тъканна проба/биопсия
биопсии
серум
плазма
Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABHPB1 / 25 реакции
ABHPB2 / 50 реакции
ABHPB3 / 100 реакции

3 Таргета:
 • HPV 16
 • HPV 18
 • HPV 31
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за генотипиране на високорискови човешки папиломни вируси, версия 1

Проби:

цервикален секрет
тъканна проба/биопсия
серум
плазма

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABHPV1 / 25 реакции
ABHPV2 / 50 реакции

14 Таргета:
 • Високорискови генотипове, включително HPV16 и 18
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за генотипиране на високорискови човешки папиломни вируси, версия 2

Проби:
цервикален секрет
тъканна проба/биопсия
серум
плазма
Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABHPV4 / 25 реакции
ABHPV5 / 50 реакции
ABHPV6 / 100 реакции

14 Таргета:
 • Високорискови генотипове, включително HPV16 и 18
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за генотипиране на високорискови и нискорискови човешки папиломни вируси, версия 1

Проби:

цервикален секрет
тъканна проба/биопсия
серум
плазма

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABHHL1 / 25 реакции
ABHHL2 / 50 реакции

19 Таргета:
 • Високорискови генотипове, включително HPV16 и 18
 • Нискорискови и други генотипове
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за генотипиране на високорискови и нискорискови HPV, версия 2

Проби:

цервикален секрет
биопсични проби
серум
плазма

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABHHL4 / 25 реакции
ABHHL5 / 50 реакции
ABHHL6 / 100 реакции

6 Таргета:
 • високорискови генотипове (HPV 16, 18, 31)

 • нискорискови генотипове (HPV 6, 11, 42)

 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола