Комплекти за херпесни вируси

PCR кит за детекция и количествено определяне на цитомегаловирус

Проби:
серум
плазма
урина
биопсии
амниотична течност
цереброспинална течност
тъканни проби
Граница на откриване (LOD):
60 IU/ml
Каталожен номер/размер:

ABCMQ1 / 25 реакции
ABCMQ2 / 50 реакции
ABCMQ3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички генотипове на CMV
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за детекция и количествено определяне на вирус на Епщайн-Бар, версия 1

Проби:

серум
плазма
урина
биопсии
амниотична течност
цереброспинална течност
тъканни проби

Граница на откриване (LOD):

90 копия/ml

Каталожен номер/размер:

ABEBV1 / 25 реакции
ABEBV 2 / 50 реакции
ABEBV 3/ 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички подтипове на EBV
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за детекция и количествено определяне на човешки варицела зостер вирус, версия 1

Проби:

серум
плазма

Граница на откриване (LOD):
175 копия/ml
Каталожен номер/размер:

ABVZQ1 / 25 реакции
ABVZQ2 / 50 реакции
ABVZQ3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички основни подтипове на VZV (HHV-3)
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за детекция на човешки херпес вирус-6, версия 1

Проби:
серум
плазма
цяла кръв
цереброспинална течност
Граница на откриване (LOD):

185 IU/ml

Каталожен номер/размер:

ABH6Q1 / 25 реакции
ABH6Q2 / 50 реакции
ABH6Q3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички основни подтипове на HHV-6

 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествен стандарт

PCR кит за детекция на човешки херпес вирус-7, версия 1

Проби:

човешки биологични проби

Граница на откриване (LOD):

74 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABHH71 / 25 реакции
ABHH72 / 50 реакции
ABHH73 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички основни подтипове на HHV-7
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция и количествено определяне на човешки херпес вирус-8, версия 1

Проби:

серум
плазма

Граница на откриване (LOD):

0,85 копия/µl

Каталожен номер/размер:

ABH8Q1 / 25 реакции
ABH8Q2 / 50 реакции
ABH8Q3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички основни подтипове на HHV-8
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарт

PCR кит за генотипиране на херпес симплекс вирус 1-2, версия 1

Проби:

серум
плазма
проба от тъкан/биопсия и CSF

Граница на откриване (LOD):

50 копия/ml

Каталожен номер/размер:

ABHSV1 / 25 реакции
ABHSV2 / 50 реакции
ABHSV3 / 100 реакции

2 Таргета:
 • HSV-1
 • HSV-2
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция и количествено определяне на херпес симплекс вирус 1-2, версия 1

Проби:

серум
плазма
тъканни проби/биопсии и цереброспинална течност

Граница на откриване (LOD):

50 копия/ml

Каталожен номер/размер:

ABHSQ1 / 25 реакции
ABHSQ2 / 50 реакции

2 Таргета:
 • HSV-1
 • HSV-2
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

Панелен PCR кит за везикуларен обрив

Проби:

тъканни проби/биопсии
везикуларни тампони

Граница на откриване (LOD):

10 IU/ml

Каталожен номер/размер:

ABVRP1 / 25 реакции
ABVRP2 / 50 реакции
ABVRP3 / 100 реакции

3 Таргета:
 • HSV-1
 • HSV-2
 • HHV-3 (Варицела зостер)
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола