Комплекти за хепатит

PCR кит за количествено определяне на вируса на хепатит Б HBV

Проби:
серум
плазма
Граница на откриване (LOD):
10 IU/ml
Каталожен номер/размер:

ABHBQ1 / 25 реакции
ABHBQ2 / 50 реакции
ABHBQ3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • HBV (A-H)

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

 • Количествени стандарти

PCR кит за ултра околичествяване/детекция на вируса на хепатит Б HBV

Проби:
серум
плазма
Граница на откриване (LOD):
6.79 IU/ml
Каталожен номер/размер:

AUHBV1 / 25 реакции
AUHBV2 / 50 реакции
AUHBV3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • HBV A-J

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

 • Количествени стандарти

PCR кит за детекция и характеризиране на хепатит Б генотип Д

Проби:
серум
плазма
Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABHBG1 / 25 реакции
ABHBG2 / 50 реакции
ABHBG3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • HBV генотип D

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола 

PCR кит за детекция и количествено определяне на хепатит С

Проби:
серум
плазма
Граница на откриване (LOD):

12 IU/ml

Каталожен номер/размер:

ABHCQ1 / 25 реакции
ABHCQ2 / 50 реакции
ABHCQ3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички HCV генотипове

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

 • Количествени стандарти

PCR кит за ултра околичествяване/детекция на хепатит С

Проби:
серум
плазма
Граница на откриване (LOD):

8 IU/ml

Каталожен номер/размер:

AUHCV1 / 25 реакции
AUHCV2 / 50 реакции
AUHCV3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички HCV генотипове

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

 • Количествени стандарти

PCR кит за генотипиране на хепатит С генотип 3

Проби:
серум
плазма
Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABHC31 / 25 реакции
ABHC32 / 50 реакции
ABHC33 / 100 реакции

2 Таргета:
 • HCV 3а

 • HCV 3b

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за генотипиране на хепатит С, версия 5

Проби:
серум
плазма
Граница на откриване (LOD):

10 IU/ml

Каталожен номер/размер:

ABHCGD / 25 реакции
ABHCGE / 50 реакции
ABHCGF / 100 реакции

8 Таргета:
 • HCV 1

 • HCV 1а

 • HCV 1b

 • HCV 2

 • HCV 3

 • HCV 4

 • HCV 5

 • HCV 6

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за генотипиране на хепатит С, версия 7

Проби:
серум
плазма
Граница на откриване (LOD):

10 IU/ml

Каталожен номер/размер:

ABHCGJ / 25 реакции
ABHCGK / 50 реакции

10 Таргета:
 • HCV 1

 • HCV 1а

 • HCV 1b

 • HCV 2

 • HCV 3

 • HCV 3а

 • HCV 3b

 • HCV 4

 • HCV 5

 • HCV 6

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

   

PCR кит за детекция и количествено определяне на хепатит Д, версия 1

Проби:

серум
плазма

 

Граница на откриване (LOD):

45 копия/ml

Каталожен номер/размер:

ABHDV1 / 25 реакции
ABHDV2 / 50 реакции
ABHDV3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички HDV генотипове

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

 • Количествени стандарти