Комплекти за респираторни патогени

PCR кит за детекция на аденовирус, ентеровирус и пареховирус

Проби:

тъканна биопсия
бронхоалвеоларен лаваж
назофарингеален секрет и аспират
трахеален аспират
храчки и цереброспинална течност

Граница на откриване (LOD):

Adenovirus 118 копия/реакция
Enterovirus 149 копия/реакция
Parechovirus 126 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABAEP1 / 25 реакции
ABAEP2 / 50 реакции
ABRSF3 / 100 реакции

3 Tаргета:
 • Adenovirus
 • Enterovirus
 • Parechovirus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на бокавирус

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
бронхоалвеоларен лаваж
слюнка
назофарингеален секрет
назален секрет
гърлен секрет

Граница на откриване (LOD):

40 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABBOD1 / 25 реакции
ABBOD2 / 50 реакции
ABBOD3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Bocavirus (NP1 ген)
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на коронавируси

Проби:

Респираторни проби

Граница на откриване (LOD):

Coronavirus 229E 46 копия/реакция
Coronavirus HKU1 8 копия/реакция
Coronavirus OC43 15 копия/реакция
Coronavirus NL63 11 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABCOR1 / 25 реакции
ABCOR2 / 50 реакции
ABCOR3 / 100 реакции

4 Tаргета:
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus OC43
 • Coronavirus NL63
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на H1N1

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
бронхоалвеоларен лаваж
слюнка
назофарингеален секрет
назален секрет
гърлен секрет

Граница на откриване (LOD):

Пандемичен H1N1 156 копия/реакция
Сезонен H1N1 3 копия/реакция
Influenza А 15 копия/реакция
Influenza B 2 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABH117 / 25 реакции
ABH118 / 50 реакции
ABH119 / 100 реакции

4 Tаргета:
 • Pandemic Influenza H1N1 A
 • Seasonal Influenza А H1N1
 • Influenza А
 • Influenza B
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на човешки метапневмовирус

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
бронхоалвеоларен лаваж
слюнка
назофарингеален секрет
назален секрет
гърлен секрет

Граница на откриване (LOD):

202 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABHMP1 / 25 реакции
ABHMP2 / 50 реакции
ABHMP3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • hMPV
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на параинфлуенца

Проби:

серум
плазма
урина
респираторни проби
тъканна биопсия
назофарингеален секрет

Граница на откриване (LOD):

6 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABP141 / 25 реакции
ABP142 / 50 реакции
ABP143 / 100 реакции

4 Tаргета:
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на инфлуенца А и В

Проби:

серум
плазма
респираторни проби
назофарингеални проби

Граница на откриване (LOD):

Influenza А 15 копия/реакция
Influenza B 2 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABIAB1 / 25 реакции
ABIAB2 / 50 реакции
ABIAB3 / 100 реакции

2 Tаргета:
 • Influenza А
 • Influenza В
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на инфлуенца А, В и С

Проби:

Респираторни проби

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABABC1 / 25 реакции
ABABC2 / 50 реакции
ABABC3 / 100 реакции

3 Tаргета:
 • Influenza А
 • Influenza B
 • Influenza C
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за типизиране на инфлуенца, вариан 1

Проби:

Респираторни проби

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABFLU1 / 25 реакции
ABFLU2 / 50 реакции
ABFLU3 / 100 реакции

4 Tаргета:
 • Influenza А
 • Influenza А H3
 • Influenza B
 • Пандемичен H1N1 A (influenza A H1N1/2009 H1N1)
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за типизиране на инфлуенца, вариант 2

Проби:

Респираторни проби

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABFLU4 / 25 реакции
ABFLU5 / 50 реакции
ABFLU6 / 100 реакции

4 Tаргета:
 • Influenza A H3
 • Influenza А H5
 • Influenza А H7
 • Пандемичен H1N1
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на пареховирус

Проби:

човешки биологични проби

Граница на откриване (LOD):

100 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABPAR1 / 25 реакции
ABPAR2 / 50 реакции
ABPAR3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Parechovirus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на респираторен синцитиален вирус

Проби:

серум
плазма
урина
фецес
тъканна биопсия
тампони
назофарингеален секрет
респираторни проби

Граница на откриване (LOD):

4,4 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABRSV1 / 25 реакции
ABRSV2 / 50 реакции
ABRSV3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • RSV A и B
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на риновируси

Проби:

назофарингеален секрет
назофарингеален аспират
бронхоалвеоларен лаваж
тъканна биопсия
слюнка

Граница на откриване (LOD):

24 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABRHD1 / 25 реакции
ABRHD2 / 50 реакции
ABRHD3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Rhinovirus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на респираторни вируси

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
бронхоалвеоларен лаваж
слюнка
назофарингеален секрет
гърлен секрет

Граница на откриване (LOD):

Bocavirus 40 копия/реакция
Риновирус 24 копия/реакция
Коронавирус 229E 112 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABRPT1 / 25 реакции
ABRPT2 / 50 реакции
ABRPT3 / 100 реакции

3 Tаргета:
 • Bocavirus
 • Rhinovirus
 • Coronavirus 229E
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за генотипиране на Бордетела

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
бронхоалвеоларен лаваж
слюнка
назофарингеален секрет
гърлен секрет

Граница на откриване (LOD):

1 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABBPG1 / 25 реакции
ABBPG2 / 50 реакции
ABBPG3 / 100 реакции

2 Tаргета:
 • Bordetella pertussis
 • Bordetella parapertussis
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Комбиниран PCR кит за детекция на бактериална пневмония придобитата в обществото

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
назален секрет

Граница на откриване (LOD):

C. pneumoniae 9 копия/реакция
L. pneumophila/ longbeachae 13 копия/реакция
H. influenzae 24,3 копия/реакция
M. pneumoniae 2 копия/реакция
М. catarrhalis 61 копия/реакция
S. pneumoniae 25,3 копия/реакция
S. aureus 17 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABBPC1 / 25 реакции
ABBPC2 / 50 реакции
ABBPC3 / 100 реакции

7 Tаргета:
 • Chlamydophila pneumoniae
 • Legionella pneumophila/ longbeachae
 • Haemophilus Influenza
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Moraxella catarrhalis   
 • Pneumococcus
 • Staphylococcus aureus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Мини панелен PCR кит за детекция на пневмония

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
назален секрет

Граница на откриване (LOD):

H. influenzae 24,3 копия/реакция
М. catarrhalis 61 копия/реакция
S. pneumoniae 25,3 копия/реакция
S. aureus 17 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABBPM1 / 25 реакции
ABBPM2 / 50 реакции
ABBPM3 / 100 реакции

4 Tаргета:
 • Haemophilus influenzae
 • Moraxella catarrhalis   
 • Pneumococcus
 • Staphylococcus aureus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на респираторен синцитиален вирус (А и В) и грипни вируси А и В

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
назален секрет

Граница на откриване (LOD):

Influenza A 190 копия/реакция
Influenza В 5,4 копия/реакция
RSV A & B 49 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABRSF1 / 25 реакции
ABRSF2 / 50 реакции
ABRSF3 / 100 реакции

3 Tаргета:
 • Influenza А
 • Influenza B
 • RSV A и B
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR панелен кит за детекция на респираторни патогени

Проби:

назофарингеален секрет
орофарингеален секрет
гърлен секрет
слюнка

Граница на откриване (LOD):

Parainfluenza 1-25 копия/µl
Enterovirus 2 копия/µl
Metapneumovirus 6 копия/µl
Adenovirus 3,5 копия/µl
Rhinovirus 13 копия/µl
Mycoplasma pneumoniae 0,15 копия/µl
Legionella pneumophila 2 копия/µl

Каталожен номер/размер:

ABRVB1 / 25 реакции
ABRVB2 / 50 реакции
ABRVB3 / 100 реакции

7 Tаргета:
 • Parainfluenza (1, 2, 3, 4)
 • Enterovirus
 • Metapneumovirus
 • Adenovirus
 • Rhinovirus
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Legionella pneumophila
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Мини панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
назален секрет

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPS1 / 25 реакции
ABRPS2 / 50 реакции

21 Tаргета:
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Influenza А
 • Influenza B
 • Metapneumovirus
 • Pandemic H1N1 A
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A&B
 • Haemophilus influenzae type B
 • Staphylococcus aureus
 • Pneumococcus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Мини комбиниран панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
бронхоалвеоларен лаваж

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPB1 / 25 реакции
ABRPB2 / 50 реакции

24 Tаргета:
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus
 • Enterovirus
 • Influenza А
 • Influenza B
 • Metapneumovirus
 • Pandemic H1N1 A
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A&B
 • Chlamydophila pneumoniae
 • Haemophilus influenzae type B
 • Legionella pneumophila/ longbeachae
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Staphylococcus aureus              
 • Pneumococcus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Макси комбиниран панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
бронхоалвеоларен лаваж

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPM1 / 25 реакции
ABRPM2 / 50 реакции

32 Tаргета:
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Influenza А
 • Influenza B
 • Influenza C
 • Metapneumovirus
 • Pandemic Influenza H1N1 A
 • Seasonal Influenza H1N1 А
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A&B
 • Bordetella pertussis
 • Chlamydia pneumoniae
 • Haemophilus influenzae тип B
 • Klebsiella pneumoniae
 • Legionella pneumophila
 • Legionella pneumophila/ longbeachae
 • Moraxella catarrhalis
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Pneumocystis jirovecii
 • Salmonella enterica
 • Staphylococcus aureus
 • Pneumococcus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени, версия 1

Проби:

респираторни проби

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPP1 / 25 реакции
ABRPP2 / 50 реакции

17 Tаргета:
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Enterovirus
 • Influenza А
 • Influenza B
 • Metapneumovirus
 • Pandemic Influenza H1N1 A (Пандемичен грип)
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Rhinovirus
 • RSV A/B
 • Seasonal Influenza H1N1 А (Сезонен грип)
 • Klebsiella pneumoniae
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Salmonella enterica
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени, версия 4

Проби:

респираторни проби

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPPA / 25 реакции
ABRPPB / 50 реакции

28 Tаргета:
 • Influenza В
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Influenza А
 • Metapneumovirus
 • Пандемичен H1N1 A
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A/B
 • Сезонен H1N1 А
 • Bordetella pertussis
 • Haemophilus influenzae type B                       
 • Klebsiella pneumoniae 
 • Legionella pneumophila  
 • Moraxella catarrhalis 
 • Mycoplasma pneumoniae 
 • Pneumocystis jiroveci
 • Salmonella enterica
 • Staphylococcus aureus
 • Pneumococcus  

Панелен PCR кит за детекция на респиратовни патогени, версия 5

Проби:

респираторни проби

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPPD / 25 реакции
ABRPPE / 50 реакции

30 Tаргета:
 • Influenza В
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Influenza А
 • Influenza C
 • Metapneumovirus
 • Пандемичен H1N1 A
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A/B
 • Сезонен H1N1 А
 • Bordetella pertussis
 • Haemophilus influenzae тип B
 • Klebsiella pneumoniae
 • Legionella pneumophila
 • Moraxella catarrhalis
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Pneumocystis jiroveci
 • Salmonella enterica
 • Staphylococcus aureus
 • Pneumococcus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени, версия 6

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
бронхоалвеоларен лаваж

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPPG / 25 реакции
ABRPPH / 50 реакции

20 Tаргета:
 • Parainfluenza 1
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Influenza А
 • Influenza Б
 • Metapneumovirus
 • Пандемичен H1N1 A
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A/B
 • Haemophilus influenzae type B
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени, версия 7

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
бронхоалвеоларен лаваж

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPPK / 50 реакции
ABRPPJ / 25 реакции

19 Tаргета:
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Metapneumovirus
 • Influenza А
 • Influenza Б
 • Пандемичен H1N1 A
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A/B
 • SARS-CoV-2
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени, версия 8

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
бронхоалвеоларен лаваж
слюнка

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPPN / 50 реакции
ABRPPM / 25 реакции

25 Tаргета:
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Metapneumovirus
 • Influenza А
 • Influenza B
 • Influenza A-H1
 • Influenza A-H3
 • Пандемичен H1N1 A
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A/B
 • Bordetella pertussis
 • Haemophilus influenzae Type B
 • Legionella pneumophila
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Pneumococcus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола