Комплекти за откриване на дрожди и гъбички

PCR кит за детекция на Aspergillus, версия 1

Проби:

човешки биологични проби

Граница на откриване (LOD):
10 копия/µl
Каталожен номер/размер:

ABASP1 / 25 реакции
ABASP2 / 50 реакции
ABASP3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Aspergillus spp.
 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на Candida albicans, версия 1

Проби:

кръв
хемокултури
епителни клетки
семенна течност
урина
простатен секрет

Граница на откриване (LOD):

100 копия/ml

Каталожен номер/размер:

ABCAD1 / 25 реакции
ABCAD2 / 50 реакции
ABCAD3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Candida albicans
 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

Основен панелен PCR кит за детекция на Candida, версия 2

Проби:
човешки биологични проби
Граница на откриване (LOD):

Candida krusei 37 копия/реакция
Candida glabrata 20 копия/реакция
Candida parapsilosis 6 копия/реакция
Candida albicans 2 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABCAB1 / 25 реакции
ABCAB2 / 50 реакции
ABCAB3 / 100 реакции

4 Таргета:
 • Candida albicans
 • Candida glabrata
 • Candida krusei

 • Candida parapsilosis

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола