Комплекти за гастроентерит

PCR кит за детекция на Clostridium difficile, версия 1

Проби:

човешки биологични проби
фецес

Граница на откриване (LOD):
29 копия/реакция
Каталожен номер/размер:

ABCDI1 / 25 реакции
ABCDI2 / 50 реакции
ABCDI3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Clostridium difficile
 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на Clostridium difficile, версия 2

Проби:
човешки биологични проби
фецес
Граница на откриване (LOD):

Toxin А 11,5 копия/реакция
Toxin В 24,5 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABCDI4 / 25 реакции
ABCDI5 / 50 реакции
ABCDI6 / 100 реакции

2 Таргета:
 • Clostridium difficile toxin А

 • Clostridium difficile toxin B

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на Helicobacter pylori, версия 1

Проби:
човешки биологични проби
Граница на откриване (LOD):

43 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABHPY1 / 25 реакции
ABHPY2 / 50 реакции
ABHPY3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Helicobacter pylori
 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

PCR кит за генотипиране на Helicobacter pylori, версия 1

Проби:

фецес
стомашна тъкан
биопсии поставени в парафинови блокове

Граница на откриване (LOD):

156 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABHPG1 / 25 реакции
ABHPG2 / 50 реакции
ABHPG3 / 100 реакции

3 Таргета:
 • Гени за резистентност към кларитромицин

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на гастроентерити, версия 1

Проби:
човешки биологични проби
фецес
Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABGAS1 / 25 реакции
ABGAS2 / 50 реакции
ABGAS3 / 100 реакции

8 Таргета:
 • Adenovirus

 • Astrovirus

 • Norovirus genotype I

 • Norovirus genotype II

 • Rotavirus

 • Campylobacter spp.

 • Clostridium difficile

 • Salmonella spp.

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на гастроентерити, версия 2

Проби:

човешки биологични проби
фецес

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABGAS4 / 25 реакции
ABGAS5 / 50 реакции
ABGAS6 / 100 реакции

11 Таргета:
 • Adenovirus

 • Astrovirus

 • Norovirus genotype I

 • Norovirus genotype II

 • Rotavirus

 • Campylobacter spp.

 • Clostridium difficile

 • Ентероинвазивна Е. coli (EIEC)

 • Веротоксигенна E. coli (VTEC)

 • Salmonella spp.

 • Yersinia enterocolitica

 • Shigella spp.

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на гастроентерити, версия 3

Проби:

човешки биологични проби
фецес

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABGAS7 / 25 реакции
ABGAS8 / 50 реакции

14 Таргета:
 • Adenovirus

 • Astrovirus

 • Norovirus genotype I

 • Norovirus genotype II

 • Rotavirus

 • Campylobacter spp.

 • Clostridium difficile

 • Cryptosporidium spp.

 • Entamoeba histolytica

 • Ентероинвазивна Е. coli (EIEC)

 • Веротоксигенна E. coli (VTEC)

 • Shigella spp.

 • Giardia duodenalis

 • Salmonella spp.

 • Yersinia enterocolitica

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на гастроентерити, версия 4

Проби:

човешки биологични проби, фецес

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABGASA / 25 реакции
ABGASB / 50 реакции

24 Таргета:
 • Adenovirus

 • Astrovirus

 • Norovirus genotype I

 • Norovirus genotype II

 • Rotavirus А

 • Sapovirus (I, II, IV, V)

 • Campylobacter jejuni / upsaliensis / coli

 • Clostridium difficile A/B

 • Cryptosporidium spp.

 • Cyclospora cayetanensis

 • Entamoeba histolytica

 • Ентероинвазивен E. coli (EIEC)/

 • Shigella spp.

 • E.coli (EAEC)

 • E.coli (EPEC)

 • E.coli (ETEC lt / st )

 • E.coli (STEC O157:H7)

 • Веротоксигенен E. coli (VTEC / STEC (STX1/STX2))

 • Giardia lamblia

 • Plesiomonas shigelloides

 • Salmonella spp.

 • V. cholerae

 • Vibrio parahaemolyticus

 • Vibrio vulnificus

 • Yersinia enterocolitica

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола