Имунодефицитни и имуносупресивни състояния

PCR кит за детекция на аденовирус, версия 1

Проби:

серум
плазма
фецес
цереброспинална течност

Граница на откриване (LOD):

88 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABADE1 / 25 реакции
ABADE2 / 50 реакции
ABADE3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Аденовирус
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция и количествено определяне на аденовирус, версия 1

Проби:
серум
плазма
фецес
цереброспинална течност
Граница на откриване (LOD):

88 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABADQ1 / 25 реакции
ABADQ2 / 50 реакции
ABADQ3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Аденовирус
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за детекция и количествено определяне на човешки полиомавирус BKV, версия 1

Проби:

серум
плазма
урина

Граница на откриване (LOD):

75 копия/ml

Каталожен номер/размер:

ABBKV1 / 25 реакции
ABBKV2 / 50 реакции
ABBKV3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички генотипове на BKV

 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за детекция и количествено определяне на вирус на Епщайн-Бар и аденовирус

Проби:

серум
плазма
костен мозък
амниотична течност
урина
биопсии
цереброспинална течност
гърлен/назален/дермален/окулярен/генитален секрет
назофарингеален аспират
бронхоалвеоларен лаваж

Граница на откриване (LOD):

EBV 67 копия/ml
Аденовирус 101 копия/ml

Каталожен номер/размер:

ABEBA1 / 25 реакции
ABEBA2 / 50 реакции

2 Таргета:
 • Aденовирус

 • Епщайн-Бар вирус

 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за количествено определяне на вирус на Епщайн-Бар

Проби:

серум
плазма
урина
биопсии
амниотична течност
цереброспинална течност
тъканни проби

Граница на откриване (LOD):

90 копия/ml

Каталожен номер/размер:

ABEBV1 / 25 реакции
ABEBV2 / 50 реакции
ABEBV3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички подтипове на EBV
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за детекция и количествено определяне на човешки имунодефицитен вирус -1

Проби:
серум
плазма
Граница на откриване (LOD):

50 IU/ml

Каталожен номер/размер:

ABHIQ1 / 25 реакции
ABHIQ2 / 50 реакции
ABHIQ3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички HIV-1 генотипове
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за детекция и количествено определяне на човешки полиомавирус 1

Проби:

серум
плазма

Граница на откриване (LOD):

175 копия/ml

Каталожен номер/размер:

ABJCV1 / 25 реакции
ABJCV2 / 50 реакции
ABJCV3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • JCV
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

PCR кит за детекция на JCV и BKV, версия 2

Проби:

серум
плазма

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABJKV1 / 25 реакции
ABJKV2 / 50 реакции
ABJKV3 / 100 реакции

2 Таргета:
 • JCV
 • BKV
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция и количествено определяне на парвовирус Б19, версия 1

Проби:

серум
плазма

Граница на откриване (LOD):

75 IU/ml

Каталожен номер/размер:

ABPRV1 / 25 реакции
ABPRV2 / 50 реакции
ABPRV3 / 100 реакции

1 Таргет:
 • Всички основни генотипове на Parvovirus B19
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти