Варианти на PCR китове включващи детекция на SARS-CoV-2

PCR кит за детекция на SARS-CoV-2, вариант 2

Проби:
назофарингеален секрет
орофарингеален секрет
гърлен секрет
слюнка
Граница на откриване (LOD):

Orf1ab регион 11 копия/реакция
E ген 13 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABCOW4 / 25 реакции
ABCOW5 / 50 реакции
ABCOW6 / 100 реакции

2 Таргета:
 • SARS-CoV-2 (Orf1ab)
 • Коронавирусен (Е ген)
 • Вътрешна контрола

PCR кит за детекция на SARS-CoV-2, вариант 3

Проби:

назофарингеален секрет
орофарингеален секрет
гърлен секрет
слюнка

Граница на откриване (LOD):

Orf1ab регион 11 копия/реакция
N ген 10 копия/реакция
E ген 13 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABCOW7 / 25 реакции
ABCOW8 / 50 реакции
ABCOW9 / 100 реакции

3 Таргета:
 • SARS-CoV-2 (Orf1ab)
 • SARS-CoV-2 (N ген)
 • Коронавирусен (Е ген)
 • Вътрешна контрола

PCR кит за детекция на SARS-CoV-2, вариант 4

Проби:
назофарингеален секрет
орофарингеален секрет
гърлен секрет
слюнка
Граница на откриване (LOD):

Orf1ab регион 4.3 копия/реакция
N ген 4.1 копия/реакция
Е ген 5.1 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABCOWG / 25 реакции
ABCOWH / 50 реакции
ABCOWI / 100 реакции

3 Таргета:
 • SARS-CoV-2 (Orf1ab)
 • SARS-CoV-2 (N ген)
 • Коронавирусен (Е ген)
 • Вътрешна контрола

PCR кит за детекция на SARS-CoV-2, вариант 7

Проби:

назофарингеален секрет
орофарингеален секрет
гърлен секрет
слюнка

Граница на откриване (LOD):

Orf1ab регион 11 копия/реакция
N ген 10 копия/реакция
E ген 13 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABCOWP / 50 реакции
ABCOWQ / 100 реакции
ABCOWR / 200 реакции

3 Таргета:
 • SARS-CoV-2 (Orf1ab)
 • SARS-CoV-2 (N ген)
 • Коронавирусен (Е ген)
 • Вътрешна контрола

PCR кит за детекция на SARS-CoV-2, вариант 8

Проби:

назофарингеален секрет
орофарингеален секрет
гърлен секрет
слюнка

Граница на откриване (LOD):

Orf1ab/S ген 616 копия/ml
N ген 607 копия/ml
Е ген 471 копия/ml

Каталожен номер/размер:

ABCOWT / 25 реакции
ABCOWU / 50 реакции
ABCOWV / 100 реакции

3 Таргета:
 • SARS-CoV-2 (Orf1ab/S ген)
 • SARS-CoV-2 (N ген)
 • Коронавирусен (Е ген)
 • Вътрешна контрола

PCR кит за детекция на SARS-CoV-2 и други респираторни патогени

Проби:
назофарингеален секрет
орофарингеален секрет
гърлен секрет
слюнка
Граница на откриване (LOD):

Orf1ab & N ген 0,6 копия/µl
Adenovirus 3,5 копия/µl
Enterovirus 2 копия/µl
Parainfluenza 1/2/3/4 1-25 копия/µl
Influenza A и B 3 копия/µl
Metapneumovirus 6 копия/µl
Rhinovirus 13 копия/µl
RSV A & B 3 копия/µl
Legionella pneumophila 2 копия/µl
Mycoplasma pneumoniae 0,15 копия/µl

Каталожен номер/размер:

ABSCR1 / 25 реакции
ABSCR2 / 50 реакции
ABSCR3 / 100 реакции

10 Таргета:
 • SARS-CoV-2 (Orf1ab & N ген)
 • Adenovirus
 • Enterovirus
 • Parainfluenza 1/2/3/4
 • Influenza А и B
 • Metapneumovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A и B
 • Legionella pneumophila
 • Mycoplasma pneumoniae        
 • Вътрешна контрола

PCR кит за детекция на SARS-CoV-2, инфлуенца А и В и респираторен синцитиален вирус А и В

Проби:

назофарингеален секрет
орофарингеален секрет
гърлен секрет
слюнка

Граница на откриване (LOD):

Orf1ab & N ген 0,6 копия/µl
RSV A & B 3 копия/µl
Influenza A & B 3 копия/µl

Каталожен номер/размер:

ABSFR1 / 25 реакции
ABSFR2 / 50 реакции
ABSFR3 / 100 реакции

3 Таргета:
 • SARS-CoV-2 (Orf1ab & N ген)
 • RSV A и B
 • Influenza А и B
 • Вътрешна контрола

PCR кит за детекция на SARS-CoV-2, инфлуенца А и В и респираторен синцитиален вирус А и В

Проби:

назофарингеален секрет
орофарингеален секрет
гърлен секрет
слюнка

Граница на откриване (LOD):

Orf1ab 0,86 копия/µl
N ген 0,82 копия/µl
Е ген 1,02 копия/µl
Influenza А 3 копия/µl
Influenza В 5 копия/µl
RSV A и B 2 копия/µl

Каталожен номер/размер:

ABSFR4 / 25 реакции
ABSFR5 / 50 реакции
ABSFR6 / 100 реакции

6 Таргета:
 • SARS-CoV-2 (Orf1ab)
 • SARS-CoV-2 (N ген)
 • Коронавирусен (Е ген)
 • Influenza А
 • Influenza В
 • RSV A и B
 • Вътрешна контрола

PCR кит за детекция на SARS-CoV-2, Influenza A/B, RSV, вариант 6

Проби:

назофарингеален секрет
орофарингеален секрет
храчка
слюнка

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABSFRG / 25 реакции
ABSFRH / 50 реакции
ABSFRG / 100 реакции

4 Таргета:
 • SARS-CoV-2 (Orf1ab/N gene)
 • RSV A&B
 • Influenza А
 • Influenza В
 • Положителна контрола

 • Вътрешна контрола