Панел STD

Комбиниран панелен PCR кит за цервицит

Проби:

урина
тъканни/биопсични материали
секрети
семенна течност

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABCER1 / 25 реакции
ABCER2 / 50 реакции
ABCER3 / 100 реакции

7 таргета:
 • HSV-1
 • HSV-2
 • Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma genitalium
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Treponema pallidum
 • Trichomonas vaginalis
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Комбиниран панелен PCR кит за полово-предавани инфекции, версия 1

Проби:

урина
тъканни проби (биопсии)
генитални секрети
семенна течност

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABSTC1 / 25 реакции
ABSTC2 / 50 реакции
ABSTC3 / 100 реакции

7 таргета:
 • Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma hominis
 • Mycoplasma genitalium
 • Neisseria gonorrhoeae 
 • Ureaplasma urealyticum
 • Ureaplasma parvum
 • Trichomonas vaginalis
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Комбиниран панелен PCR кит за полово-предавани инфекции, версия 3

Проби:

урина
тъканни проби (биопсии)
генитални секрети
семенна течност

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABSTC7 / 25 реакции
ABSTC8 / 50 реакции
ABSTC9 / 100 реакции

10 таргета:
 • HSV-1
 • HSV-2
 • Chlamydia trachomatis
 • Gardnerella vaginalis
 • Mycoplasma hominis
 • Mycoplasma genitalium
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Ureaplasma urealyticum
 • Ureaplasma parvum
 • Trichomonas vaginalis
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Комбиниран панелен PCR кит за полово-предавани инфекции, версия 4

Проби:

урина
тъканни проби (биопсии)
генитални секрети
семенна течност

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABSTCA / 25 реакции
ABSTCB / 50 реакции
ABSTCC / 100 реакции

11 таргета:
 • HSV-1
 • HSV-2
 • Chlamydia trachomatis
 • Gardnerella vaginalis
 • Mycoplasma hominis
 • Mycoplasma genitalium
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Ureaplasma urealyticum
 • Ureaplasma parvum
 • Treponema pallidum
 • Trichomonas vaginalis
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Комбиниран панелен PCR кит за полово-предавани инфекции, версия 5

Проби:

урина
тъканни проби (биопсии)
генитални секрети
семенна течност

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABSTCD / 25 реакции
ABSTCE / 50 реакции
ABSTCF / 100 реакции

11 таргета:
 • Chlamydia trachomatis
 • Gardnerella vaginalis
 • Group B Streptococcus
 • Haemophilus ducreyi
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Treponema pallidum
 • Trichomonas vaginalis
 • Ureaplasma parvum
 • Ureaplasma urealyticum
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Мини комбиниран PCR кит за уретрит

Проби:

урина
тъканни проби (биопсии)
генитални секрети
семенна течност

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABUMB1 / 25 реакции
ABUMB2 / 50 реакции
ABUMB3 / 100 реакции

4 таргета:
 • Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma genitalium
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Trichomonas vaginalis
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Мини панелен PCR кит за уретрит

Проби:

урина
тъканни проби/биопсии
генитални секрети
семенна течност

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABUMP1 / 25 реакции
ABUMP2 / 50 реакции
ABUMP3 / 100 реакции

3 таргета:
 • Mycoplasma genitalium
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Trichomonas vaginalis
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за полово-предавани инфекции, версия 1

Проби:

урина
тъканни проби (биопсии)
генитални секрети
семенна течност

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABSTD1 / 25 реакции
ABSTD2 / 50 реакции
ABSTD3 / 100 реакции

6 таргета:
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Trichomonas vaginalis
 • Ureaplasma parvum
 • Ureaplasma urealyticum
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за полово-предавани инфекции версия 4

Проби:

урина
тъканни проби (биопсии)
генитални секрети
семенна течност

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABSTS1 / 25 реакции
ABSTS2 / 50 реакции
ABSTS3 / 100 реакции

8 таргета:
 • Gardnerella vaginalis
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Trichomonas vaginalis
 • Ureaplasma parvum
 • Ureaplasma urealyticum
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за полово-предавани инфекции, версия 5

Проби:

урина
тъканни проби (биопсии)
генитални секрети
семенна течност

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABSTS4 / 25 реакции
ABSTS5 / 50 реакции
ABSTS6 / 100 реакции

9 таргета:
 • HSV-1
 • HSV-2
 • Gardnerella vaginalis
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Trichomonas vaginalis
 • Ureaplasma parvum
 • Ureaplasma urealyticum
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за полово-предавани инфекции, версия 6

Проби:

урина
тъканни проби (биопсии)
генитални секрети
семенна течност

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABSTS7 / 25 реакции
ABSTS8 / 50 реакции
ABSTS9 / 100 реакции

10 таргета:
 • HSV-1
 • HSV-2
 • Gardnerella vaginalis
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Trichomonas vaginalis
 • Treponema pallidum
 • Ureaplasma parvum
 • Ureaplasma urealyticum
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за полово-предавани инфекции, версия 7

Проби:

урина
тъканни проби (биопсии)
генитални секрети
семенна течност

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABSTSA / 25 реакции
ABSTSB / 50 реакции
ABSTSC / 100 реакции

9 таргета:
 • Haemophilus ducreyi
 • Gardnerella vaginalis
 • Group B Streptococcus
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorrhea
 • Trichomonas vaginalis
 • Treponema pallidum
 • Ureaplasma parvum
 • Ureaplasma urealyticum
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола