Респираторни панели

Мини панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
назален секрет

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPS1 / 25 реакции
ABRPS2 / 50 реакции

21 таргета:
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Influenza A
 • Influenza B
 • Metapneumovirus
 • Pandemic H1N1 A
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A&B
 • Haemophilus influenzae type B
 • Staphylococcus aureus
 • Pneumococcus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Мини комбиниран панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
бронхоалвеоларен лаваж

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPB1 / 25 реакции
ABRPB2 / 50 реакции

24 таргета:
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus
 • Enterovirus
 • Influenza А
 • Influenza B
 • Metapneumovirus
 • Pandemic H1N1 A
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A&B
 • Chlamydophila pneumoniae
 • Haemophilus influenzae type B
 • Legionella pneumophila/ longbeachae
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Staphylococcus aureus              
 • Pneumococcus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Макси комбиниран панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
бронхоалвеоларен лаваж

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPM1 / 25 реакции
ABRPM2 / 50 реакции

32 таргета:
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Influenza А
 • Influenza B
 • Influenza C
 • Metapneumovirus
 • Pandemic Influenza H1N1 A
 • Seasonal Influenza H1N1 А
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A&B
 • Bordetella pertussis
 • Chlamydia pneumoniae
 • Haemophilus influenzae тип B
 • Klebsiella pneumoniae
 • Legionella pneumophila
 • Legionella pneumophila/ longbeachae
 • Moraxella catarrhalis
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Pneumocystis jirovecii
 • Salmonella enterica
 • Staphylococcus aureus
 • Pneumococcus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени, версия 1

Проби:

респираторни проби

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPP1 / 25 реакции
ABRPP2 / 50 реакции

17 таргета:
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Enterovirus
 • Influenza А
 • Influenza B
 • Metapneumovirus
 • Pandemic Influenza H1N1 A (Пандемичен грип)
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Rhinovirus
 • RSV A/B
 • Seasonal Influenza H1N1 А (Сезонен грип)
 • Klebsiella pneumoniae
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Salmonella enterica
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени, версия 4

Проби:

респираторни проби

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPPA / 25 реакции
ABRPPB / 50 реакции

28 таргета:
 • Influenza В
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Influenza А
 • Metapneumovirus
 • Пандемичен H1N1 A
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A/B
 • Сезонен H1N1 А
 • Bordetella pertussis     
 • Haemophilus influenzae type B   
 • Klebsiella pneumoniae
 • Legionella pneumophila
 • Moraxella catarrhalis
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Pneumocystis jiroveci
 • Salmonella enterica     
 • Staphylococcus aureus
 • Pneumococcus 
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на респиратовни патогени, версия 5

Проби:

респираторни проби

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPPD / 25 реакции
ABRPPE / 50 реакции

30 таргета:
 • Influenza В
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Influenza А
 • Influenza C
 • Metapneumovirus
 • Пандемичен H1N1 A
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A/B
 • Сезонен H1N1 А
 • Bordetella pertussis
 • Haemophilus influenzae тип B
 • Klebsiella pneumoniae
 • Legionella pneumophila
 • Moraxella catarrhalis
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Pneumocystis jiroveci
 • Salmonella enterica
 • Staphylococcus aureus
 • Pneumococcus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени, версия 6

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
бронхоалвеоларен лаваж

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRPPG / 25 реакции
ABRPPH / 50 реакции

20 таргета:
 • Parainfluenza 1
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Influenza А
 • Influenza B
 • Metapneumovirus
 • Пандемичен H1N1 A
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A/B
 • Haemophilus influenzae type B
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени, версия 7

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
бронхоалвеоларен лаваж

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:
ABRPPK / 50 реакции
ABRPPJ / 25 реакции
19 таргета:
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Metapneumovirus
 • Influenza А
 • Influenza B
 • Пандемичен H1N1 A
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A/B
 • SARS-CoV-2
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за детекция на респираторни патогени, версия 8

Проби:

тъканна биопсия
трахеален аспират
назофарингеален аспират
назофарингеален секрет
гърлен секрет
бронхоалвеоларен лаваж
слюнка

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:
ABRPPN / 50 реакции
ABRPPM / 25 реакции
19 таргета:
 • Adenovirus
 • Bocavirus
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus HKU1
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Enterovirus
 • Metapneumovirus
 • Influenza А
 • Influenza B
 • Influenza A-H1
 • Influenza A-H3
 • Пандемичен H1N1 A
 • Parainfluenza 1
 • Parainfluenza 2
 • Parainfluenza 3
 • Parainfluenza 4
 • Parechovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A/B
 • Bordetella pertussis
 • Haemophilus influenzae Type B
 • Legionella pneumophila
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Pneumococcus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Основен PCR кит за детекция на респираторни патогени

Проби:

назофарингеален секрет
орофарингеален секрет
гърлен секрет
слюнка

Граница на откриване (LOD):

Parainfluenza 1-25 копия/µl
Enterovirus 2 копия/µl
Metapneumovirus 6 копия/µl
Adenovirus 3,5 копия/µl
Rhinovirus 13 копия/µl
Mycoplasma pneumoniae 0,15 копия/µl
Legionella pneumophila 2 копия/µl

Каталожен номер/размер:

ABRVB1 / 25 реакции
ABRVB2 / 50 реакции
ABRVB3 / 100 реакции

7 таргета:
 • Parainfluenza (1, 2, 3, 4)
 • Enterovirus
 • Metapneumovirus
 • Adenovirus
 • Rhinovirus
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Legionella pneumophila
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на SARS-CoV-2 и други респираторни патогени

Проби:

назофарингеален секрет
орофарингеален секрет
гърлен секрет
слюнка

Граница на откриване (LOD):

Orf1ab & N ген 0,6 копия/µl
Adenovirus 3,5 копия/µl
Enterovirus 2 копия/µl
Parainfluenza 1/2/3/4 1-25 копия/µl
Influenza A и B 3 копия/µl
Metapneumovirus 6 копия/µl
Rhinovirus 13 копия/µl
RSV A & B 3 копия/µl
Legionella pneumophila 2 копия/µl
Mycoplasma pneumoniae 0,15 копия/µl

Каталожен номер/размер:

ABSCR1 / 25 реакции
ABSCR2 / 50 реакции
ABSCR3 / 100 реакции

10 таргета:
 • SARS-CoV-2 (Orf1ab & N ген)
 • Adenovirus
 • Enterovirus
 • Parainfluenza 1/2/3/4
 • Influenza А и B
 • Metapneumovirus
 • Rhinovirus
 • RSV A и B
 • Legionella pneumophila
 • Mycoplasma pneumoniae        
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола