Панели за обрив

Панелен PCR кит за обриви-треска, за детекция на Parvovirus B19, HHV-6, HHV-7, Enterovirus and Parechovirus, версия 1

Проби:

тъканни/биопсични материали
гърлен секрет
храчка
серум
плазма
цереброспинална течност

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABRFP1 / 25 реакции
ABRFP2 / 50 реакции
ABRFP3 / 100 реакции

5 таргета:
 • Enterovirus
 • HHV-6
 • HHV-7
 • Parechovirus
 • Parvovirus B19
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за везикуларен обрив

Проби:

тъканни/биопсични материали
везикуларни материали

Граница на откриване (LOD):

HSV-1 11 копия/реакция
HSV-2 7 копия/реакция
HHV-3 9 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABVRP1 / 25 реакции
ABVRP2 / 50 реакции
ABVRP3 / 100 реакции

3 таргета:
 • HSV-1
 • HSV-2
 • HHV-3 (Варицела зостер вирус)

 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола