Панелни PCR китове – Централна нервна система

Мини панелен PCR кит за ЦНС, версия 2

Проби:

човешки биологични проби

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABCNM4 / 25 реакции
ABCNM5 / 50 реакции
ABCNM6 / 100 реакции

8 таргета:
 • Enterovirus
 • HSV 1
 • HSV 2
 • HHV-6
 • HHV-7
 • Parechovirus
 • Parvovirus B19
 • HHV-3
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за ЦНС

Проби:

човешки биологични проби

Граница на откриване (LOD):
Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности
Каталожен номер/размер:

ABCNS1 / 25 реакции
ABCNS2 / 50 реакции
ABCNS3 / 100 реакции

11 таргета:
 • Enterovirus
 • HSV 1
 • HSV 2
 • HHV-6
 • HHV-7
 • Parechovirus
 • Parvovirus B19
 • HHV-3 (VZV)
 • CMV
 • EBV
 • Adenovirus
 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола