Други панели

Панелен PCR Кит за атипични пневмонии, придобити в обществото

Проби:

гърлен/назофарингеален секрет
назофарингеален аспират
трахеален аспират
бронхоалвеоларен лаваж
храчка
тъканна биопсия и клетъчни култури

Граница на откриване (LOD):

C. pneumoniae 9 копия/реакция
L. pneumophila/longbeachae 13 копия/реакция
M. pneumoniae 2 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABCAP1 / 25 реакции
ABCAP2 / 50 реакции
ABCAP3 / 100 реакции

3 таргета:
 • Chlamydophila pneumoniae
 • Legionella pneumophila/longbeachae
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

Комбиниран панелен PCR кит за очни инфекции

Проби:

очен секрет
конюнктивална течност

Граница на откриване (LOD):

HSV-1 11 копия/реакция
HSV-2 7 копия/реакция
HSV-3 9 копия/реакция
CMV 12 копия/реакция
EBV 17 копия/реакция
87 копия/реакция
C. trachomatis 3 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABEYE1 / 25 реакции
ABEYE2 / 50 реакции
ABEYE3 / 100 реакции

7 таргета:
 • HSV-1

 • HSV-2

 • HSV-3 (VZV)

 • CMV

 • EBV

 • Adenovirus

 • Chlamydia trachomatis

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за тропически трески, версия 1

Проби:

цяла кръв
плазма

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABTFP1 / 25 реакции
ABTFP2 / 50 реакции
ABTFP3 / 100 реакции

9 таргета:
 • Chikungunya virus

 • Dengue virus

 • West Nile virus

 • Plasmodium falciparum

 • Plasmodium malariae

 • Plasmodium ovale

 • Plasmodium vivax

 • Leptospira spp.

 • Salmonella enterica

 • Вътрешна контрола

 • Положителна контрола