Вирусни инфекции в имуносупресирания панел

Комбиниран PCR кит за детекция и количествено определяне на аденовирус, цитомегаловирус и вирус на Епщайн-Бар

Проби:

серум
плазма
костен мозък
амниотична течност
урина
материал от биопсия
гръбначно-мозъчна течност
гърлен/насален/дермален/окуларен/генитален/назофаринигален секрет
назофарингеален аспират
бронхоалвеоларен лаваж

Граница на откриване (LOD):

Adenovirus 101 копия/ml
CMV 60 UI/ml
EBV 67 копия/ml

Каталожен номер/размер:

ABVIQ1 / 25 реакции
ABVIQ2 / 50 реакции
ABVIQ3 / 100 реакции

3 таргета:
 • Adenovirus
 • Cytomegalovirus
 • EBV (вирус на Епщайн-Бар)

 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола
 • Количествени стандарти

Панелен PCR кит за детекция на вирусни инфекции при имуносупресирани пациенти

Проби:

серум
плазма
костен мозък
амниотична течност
урина
материал от биопсия
гръбначно-мозъчна течност
гърлен/насален/дермален/окуларен/генитален/назофаринигален секрет
назофарингеален аспират
бронхоалвеоларен лаваж

Граница на откриване (LOD):

Adenovirus 87 копия/реакция
CMV 12 копия/реакция
EBV 17 копия/реакция

Каталожен номер/размер:

ABVIP1 / 25 реакции
ABVIP2 / 50 реакции
ABVIP3 / 100 реакции

3 таргета:
 • Adenovirus
 • Cytomegalovirus
 • Вирус на Epstein-Barr (EBV/човешки херпесен вирус-4/HHV-4)

 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола

Панелен макси PCR кит за детекция на вирусни инфекции при имуносупресирани пациенти

Проби:

серум
плазма
костен мозък
амниотична течност
урина
материал от биопсия
гръбначно-мозъчна течност
гърлен/насален/дермален/окуларен/генитален/назофаринигален секрет
назофарингеален аспират
бронхоалвеоларен лаваж

Граница на откриване (LOD):

Adenovirus 87 копия/реакция
CMV 12 копия/реакция
EBV 17 копия/реакция
BKV 75 копия/ml
JCV 175 копия/ml

Каталожен номер/размер:

ABVIM1 / 25 реакции
ABVIM2 / 50 реакции
ABVIM3 / 100 реакции

5 таргета:
 • Adenovirus
 • Cytomegalovirus
 • EBV
 • BKV

 • JCV

 • Вътрешна контрола
 • Положителна контрола