Китове за секвениране

Кит за секвениране на RT регион за мутации за лекарствена резистентност във вируса на хепатит Б

Проби:
серум
плазма
Каталожен номер/размер:

ABBDR0 / 12 реакции
ABBDR1 / 24 реакции
ABBDR2 / 48 реакции
ABBDR3 / 96 реакции

1 таргет:
 • RT регион във всички HBV генотипове
 • Положителна контрола

Кит за секвениране на NS3 регион за мутации за лекарствена резистентност във вируса на хепатит С

Проби:
серум
плазма
Каталожен номер/размер:

ABCDR0 / 12 реакции
ABCDR1 / 24 реакции
ABCDR2 / 48 реакции
ABCDR3 / 96 реакции

1 таргет:
 • NS3 регион в HCV-1a и 1b

 • Положителна контрола

Кит за секвениране на NS5A регион във вируса на хепатит С, генотип 1а

Проби:
серум
плазма
Каталожен номер/размер:

AB5AA0 / 12 реакции
AB5AA1 / 24 реакции
AB5AA2 / 48 реакции
AB5AA3 / 96 реакции

1 таргет:
 • NS5A регион в HCV генотип 1а

 • Положителна контрола

Кит за секвениране на NS5A регион във вируса на хепатит С, генотип 1б

Проби:
серум
плазма
Каталожен номер/размер:

AB5AB0 / 12 реакции
AB5AB1 / 24 реакции
AB5AB2 / 48 реакции
AB5AB3 / 96 реакции

1 таргет:
 • NS5A регион в HCV генотип 1b
 • Положителна контрола

Кит за секвениране на NS5B регион във вируса на хепатит С, генотип 1а

Проби:
серум
плазма
Каталожен номер/размер:

AB5BA0 / 12 реакции
AB5BA1 / 24 реакции
AB5BA2 / 48 реакции
AB5BA3 / 96 реакции

1 таргет:
 • NS5B регион в HCV генотип 1а

 • Положителна контрола

Кит за секвениране на NS5B регион във вируса на хепатит С, генотип 1б

Проби:
серум
плазма
Каталожен номер/размер:

AB5BB0 / 12 реакции
AB5BB1 / 24 реакции
AB5BB2 / 48 реакции
AB5BB3 / 96 реакции

1 таргет:
 • NS5B регион в HCV генотип 1b
 • Положителна контрола

Кит за секвениране на региони в HIV-1 за мутации за лекарствена резистентност, версия 1

Проби:
серум
плазма
Каталожен номер/размер:

ABIDR0 / 12 реакции
ABIDR1 / 24 реакции
ABIDR2 / 48 реакции
ABIDR3 / 96 реакции

3 таргета:
 • Протеазен регион в HIV-1
 • Интегразна област в HIV-1
 • RT област в HIV-1
 • Положителна контрола

Кит за секвениране на региони в HIV-1 за мутации за лекарствена резистентност, версия 2

Проби:
серум
плазма
Каталожен номер/размер:

ABIDR4 / 12 реакции
ABIDR5 / 24 реакции
ABIDR6 / 48 реакции
ABIDR7 / 96 реакции

2 таргета:
 • Протеазен регион в HIV-1

 • Интегразен регион в HIV-1

 • Положителна контрола