Ръчна екстракция на нуклеинови киселини посредством силика мембрана (спин колонки)

Кит за екстракция на бактериална ДНК посредством колонки, версия 1

Изолат:
бактериална ДНК
Начален обем:

200-1000 μl

Обем на елуиране:
Зависи от типа на пробата
Каталожен номер/размер:

ABXBD1 / 100 екстракции

Проби:
 • Кръв
 • серум
 • урина
 • плазма
 • сух тампон
 • бронхоалвеоларен лаваж
 • цереброспинална течност
 • супернатанти от клетъчни култури

Кит за екстракция на бактериална ДНК посредством колонки, версия 2

Изолат:
бактериална ДНК
Начален обем:

200-1000 μl

Обем на елуиране:
Зависи от типа на пробата
Каталожен номер/размер:

ABXBD3 / 100 екстракции

Проби:
 • кръв
 • серум
 • плазма
 • храчка
 • цереброспинална течност
 • амниотична течност
 • течно-базирана цитология
 • костен мозък
 • клетъчни култури
 • урина
 • семенна течност
 • кърма
 • сух тампон
 • тампон в транспортна среда
 • бронхоалвеоларен лаваж
 • вода за уста
 • тъкани
 • сълзи и фецес

Кит за екстракция на геномна ДНК посредством колонки, версия 2

Изолат:
геномна ДНК
Начален обем:
400 µl
Обем на елуиране:
60 µl
Каталожен номер/размер:

ABXGD2 / 100 екстракции

Проби:
 • кръвни проби

Универсален кит за екстракция на нуклеинови киселини посредством колонки

Изолат:

ДНК, РНК от всякакъв вид

Начален обем:
Зависи от типа на пробата
Обем на елуиране:
Зависи от типа на пробата
Каталожен номер/размер:

ABXGV1 / 100 екстракции

Проби:
 • всякакъв тип проби

Кит за пречистване на ДНК посредством колонки

Изолат:

едноверижна или двуверижна ДНК

Начален обем:

25-75 µl

Обем на елуиране:
50 µl
Каталожен номер/размер:

ABPUR1 / 100 екстракции

Проби:
 • реакции на амплификация и други ензимни реакции

Кит за екстракция на растителна геномна ДНК посредством колонки

Изолат:

растителна геномна ДНК

Начален обем:

100-250 mg

Обем на елуиране:
60 µl
Каталожен номер/размер:

ABXPD1 / 100 екстракции

Проби:
 • проби от растения и преработени храни, като шоколад и соев лецитин

Кит за екстракция на геномна ДНК от тъкани посредством колонки, версия 2

Изолат:

животинска геномна ДНК

Начален обем:

100-250 mg

Обем на елуиране:
60 µl
Каталожен номер/размер:

ABXTD2 / 100 екстракции

Проби:
 • разнообразие от проби от животински тъкани

Кит за екстракция на вирусна ДНК посредством колонки

Изолат:

вирусна ДНК

Начален обем:

200 µl

Обем на елуиране:
60-100 µl
Каталожен номер/размер:

ABXVD1 / 100 екстракции

Проби:
 • телесни течности
 • включително цяла кръв
 • серум
 • плазма
 • храчка
 • гръбначно-мозъчна течност
 • както и супернатанти от клетъчни култури

Кит за екстракция на вирусна ДНК/РНК посредством колонки

Изолат:

вирусна ДНК, РНК

Начален обем:
400 µl
Обем на елуиране:
60-100 µl
Каталожен номер/размер:

ABXDR1 / 100 екстракции

Проби:
 • телесни течности
 • включително цяла кръв
 • серум
 • плазма
 • храчка
 • храчка и цереброспинална  течност

Кит за екстракция на вирусна РНК посредством колонки

Изолат:

вирусна РНК

Начален обем:

400 µl

Обем на елуиране:
60-100 µl
Каталожен номер/размер:

ABXVR1 / 100 екстракции

Проби:
 • телесни течности
 • включително цяла кръв
 • серум
 • плазма
 • храчка
 • гръбначно-мозъчна течност
 • както и супернатанти от клетъчни култури