Опции за директно извличане

EX-Tract Dry Swab РНК разтвор

Изолат:
РНК
Проба:

Сухи тампони от гърлото и носа

Категоричен номер/размер:

ABXTRS / 150 екстракции
ABXTRR / 250 екстракции

Комплект STD EX-Tract

Изолат:
ДНК
Проба:

Генитален тампон и проби от урина

Категоричен номер/размер:

ABXEXS1 / 25 екстракции

Комплект за вземане на проби от COVID-19 и екстракция на вирусна РНК

Изолат:
РНК
Проба:

Сухи тампони от гърлото и носа

Категоричен номер/размер:

ABXTRB / 150 екстракции