Китове за ръчна екстракция на нуклеинови киселини посредством магнитни частици

Универсален кит за екстракция на нуклеинови киселини с магнитни частици

Изолат:

ДНК, РНК от всякакъв вид

Начален обем:

Зависи от типа на пробата

Обем на елуиране:

Зависи от типа на пробата

Каталожен номер/размер:

AEMGV1 / 96 екстракции

Проби:
 • Кръв
 • серум
 • плазма
 • храчка
 • гръбначно-мозъчна течност
 • амниотична течност
 • течно-базирана цитология
 • костен мозък
 • клетъчна култура
 • урина
 • семенна течност
 • кърма
 • сухи тампони
 • тампони в транспортна среда
 • бронхоалвеоларен лаваж
 • вода за уста
 • тъкани
 • сълзи и фецес

Кит за екстракция на геномна ДНК от цяла кръв посредством магнитни частици

Изолат:
геномна ДНК
Начален обем:
400 µl
Обем на елуиране:
100 µl
Каталожен номер/размер:

AEMGD1 / 96 екстракции

Проби:
 • кръвни проби

Кит за екстракция на бактериална ДНК посредством магнитни частици

Изолат:
ДНК
Начален обем:
200-1000 µl
Обем на елуиране:

60-100 µl

Каталожен номер/размер:

AEMBD1 / 96 екстракции

Проби:
 • Телесни течности
 • включително кръв
 • серум
 • цереброспинална течност
 • урина
 • храчка
 • сух тампон
 • супернатанти от клетъчни култури
 • тампон в транспортна среда
 • плазма
 • бронхоалвеоларен лаваж

Кит за екстракция на вирусна ДНК/РНК посредством магнитни частици

Изолат:

вирусна ДНК, РНК

Начален обем:
500 µl
Обем на елуиране:

60-100 µl

Каталожен номер/размер:

AEMDR1 / 96 екстракции

Проби:
 • Серум
 • плазма
 • слюнка
 • цереброспинална течност
 • храчка
 • амниотична течност
 • урина
 • тъкани
 • сълзи
 • фецес
 • бронхоалвеоларен лаваж
 • течно-базирана цитология
 • назофарингеални секрети
 • орофарингеални секрети и клетъчни култури

Кит за екстракция на геномна ДНК от тъкани посредством магнитни частици

Изолат:

геномна ДНК

Начален обем:
20-150 mg
Обем на елуиране:

60-100 µl

Каталожен номер/размер:

AEMTD1 / 96 екстракции

Проби:
 • проби от човешки и животински тъкани и комплексни хранителни матрици като желатин или преработена храна

Кит за екстракция на геномна ДНК от клетъчни култури, посредством магнитни частици

Изолат:
ДНК
Начален обем:

400 µl

Обем на елуиране:

100 µl

Каталожен номер/размер:

AEMCD1 / 96 извличания

Проби:
 • клетъчни култури

Кит за екстракция на растителна ДНК посредством магнитни частици

Изолат:
растителна ДНК
Начален обем:
200-250 mg
Обем на елуиране:

40-100 µl

Каталожен номер/размер:

AEMPD1 / 96 екстракции

Проби:
 • проби от растения и преработени храни, като шоколад и соев лецитин