Автоматична екстракция на нуклеинови киселини

Кит за автоматизирана екстракция на ДНК от храни

Изолат:
ДНК
Начален обем:

250 mg

Обем на елуиране:
60-100-150-200 µl
Каталожен номер/размер:

UFDR600 / 96 екстракции

Проби:
 • Преработени и непреработени храни и хранителни суровини от растителен и животински произход

Кит за автоматизирана екстракция на бактериална ДНК

Изолат:

бактериална ДНК

Начален обем:

100-600 μl

Обем на елуиране:
60-200 µl
Каталожен номер/размер:

UBDR600 / 96 екстракции

Проби:
 • цяла кръв
 • серум
 • урина
 • храчка
 • плазма
 • бронхоалвеоларен лаваж
 • цереброспинална течност
 • супернатанти от клетъчни култури
 • сухи тампони

Кит за автоматизирана екстракция на вирусна ДНК/РНК

Изолат:

вирусна ДНК, РНК

Начален обем:

100-600 μl

Обем на елуиране:
60-200 µl
Каталожен номер/размер:

UVDR600 / 96 екстракции

Проби:
 • Серум
 • плазма
 • слюнка
 • цереброспинална течност
 • храчка
 • амниотична течност
 • урина
 • тъкан
 • сълзи
 • фецес
 • бронхоалвеоларен лаваж
 • течни цитологични проби
 • назофарингеален
 • орофарингеален секрет и клетъчни култури

Кит за автоматизирана екстракция на геномна ДНК от цяла кръв

Изолат:

геномна ДНК

Начален обем:

100-400 μl

Обем на елуиране:
60-200 µl
Каталожен номер/размер:

UGDR600 / 96 екстракции

Проби:
 • кръвни проби

Универсален кит за автоматизирана екстракция на нуклеинови киселини

Изолат:

ДНК, РНК от всякакъв вид

Начален обем:

200-400 μl

Обем на елуиране:
60-200 µl
Каталожен номер/размер:

U96NAV / 96 екстракции

Проби:
 • серум
 • кръв
 • плазма
 • назофарингеални
 • орофарингеални секрети

екстракционен кит за вирусна ДНК/РНК

Изолат:

ДНК
РНК

Начален обем:

100-200 μl

Обем на елуиране:
100 µl
Каталожен номер/размер:

UM32V1 / 96 екстракции
UM32V2 / 192 екстракции

Проби:
 • Серум
 • плазма
 • слюнка
 • храчка
 • цереброспинална течност
 • амниотична течност
 • урина
 • тъкан
 • сълзи
 • фецес
 • бронхоалвеоларен лаваж

 • течни цитологични проби

 • назофарингеални секрети

 • орофарингеални секрети

 • проби от клетъчни култури