SMA

Комплект за откриване на SMA v1

Проби:

Пълна кръв
Изсушени кръвни проби

Граница на откриване (LOD):

Моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за подробности

Каталожен номер/размер:

ABSMA1 / 25 rxns
ABSMA2 / 50 rxns
ABSMA3 / 100 rxns

1 таргета:
  • SMA
  • Нормален контрол
  • Контрол на превозвача
  • Контрол на изтриването