HLA-B

PCR кит за детекция на HLA B27

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABB271 / 25 реакции
ABB272 / 50 реакции
ABB273 / 100 реакции

1 таргет:
  • HLA B27 алел

  • Положителна контрола

PCR кит за детекция на HLA B27 – с включен реагент за бърза екстракция

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABB274 / 25 реакции
ABB275 / 50 реакции
ABB276 / 100 реакции

1 таргет:
  • HLA B27 алел

  • Положителна контрола

PCR кит за детекция на HLA B57:01

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABB571 / 25 реакции
ABB572 / 50 реакции
ABB573 / 100 реакции

2 Таргета:
  • HLA-B*57:01 екзон 2

  • HLA-B*57:01 екзон 3

  • Положителна контрола