Комплекти за фамилна средиземноморска треска (FMF)

PCR кит за анализ на фамилна средиземноморска треска, версия 1

Проби:

Кръвни проби

Каталожен номер/размер:

ABFMF1 / 25 реакции
ABFMF2 / 50 реакции

12 таргета:
 • MEFV алел от див тип (694)

 • MEFV M694I

 • MEFV M694V

 • MEFV алел от див тип (680)

 • MEFV M680I/GA

 • MEFV M680I/GC

 • MEFV алел от див тип (726)

 • MEFV V726A

 • MEFV алел от див тип (761)

 • MEFV R761H

 • MEFV алел от див тип (148)

 • MEFV E148Q

 • Положителна контрола

PCR кит за анализ на фамилна средиземноморска треска , версия 2

Проби:

Кръвни проби

Каталожен номер/размер:

ABFMF4 / 25 реакции
ABFMF5 / 50 реакции

22 таргета:
 • MEFV алел от див тип (694)

 • MEFV M694I

 • MEFV M694V

 • MEFV алел от див тип (680)

 • MEFV M680I/GA

 • MEFV M680I/GC

 • MEFV алел от див тип (726)

 • MEFV V726A

 • MEFV алел от див тип (761)

 • MEFV R761H

 • MEFV алел от див тип (148)

 • MEFV E148Q

 • MEFV алел от див тип (744)

 • MEFV A744S

 • MEFV алел от див тип (695)

 • MEFV K695R

 • MEFV алел от див тип (369)

 • MEFV P369S

 • MEFV алел от див тип (479)

 • MEFV F479L

 • MEFV алел от див тип (202)

 • MEFV R202Q

 • Положителна контрола

PCR кит за анализ на фамилна средиземноморска треска, версия 3

Проби:

Кръвни проби

Каталожен номер/размер:

ABFMF7 / 25 реакции
ABFMF8 / 50 реакции

26 таргета:
 • MEFV алел от див тип (694)

 • MEFV M694I

 • MEFV M694V

 • MEFV M694L

 • MEFV алел от див тип (680)

 • MEFV M680I/GA

 • MEFV M680I/GC

 • MEFV алел от див тип (726)

 • MEFV V726A

 • MEFV алел от див тип (761)

 • MEFV R761H

 • MEFV алел от див тип (148)

 • MEFV E148Q

 • MEFV алел от див тип (744)

 • MEFV A744S

 • MEFV алел от див тип (695)

 • MEFV K695R

 • MEFV K695M

 • MEFV алел от див тип (692)

 • MEFV I692del

 • MEFV алел от див тип (369)

 • MEFV P369S

 • MEFV алел от див тип (479)

 • MEFV F479L

 • MEFV алел от див тип (202)

 • MEFV R202Q

 • Положителна контрола