Комплекти за тромбофилия

PCR кит за детекция на FII G20210A и FV Leiden G1691A, версия 1

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABFIV1 / 25 реакции
ABFIV2 / 50 реакции
ABFIV3 / 100 реакции

4 таргета:
 • FII алел от див тип

 • FII G20210A

 • FV алел от див тип

 • FV Leiden G1691A

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на FII G20210A и FV Leiden G1691A, с включен реагент за бърза екстракция, версия 2

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABFIV4 / 25 реакции
ABFIV5 / 50 реакции
ABFIV6 / 100 реакции

4 таргета:
 • FII алел от див тип

 • FII G20210A

 • FV алел от див тип

 • FV Leiden G1691A

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на FV H1299R, версия 1

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABFVH1 / 25 реакции
ABFVH2 / 50 реакции
ABFVH3 / 100 реакции

2 таргета:
 • FV алел от див тип

 • FV A4070G (H1299R – промяна на хистидин в аргинин в позиция 1299)

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на FV H1299R, с включен реагент за бърза екстракция, версия 2

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABFVH4 / 50 реакции
ABFVH5 / 100 реакции

2 таргета:
 • FV алел от див тип

 • FV A4070G (H1299R – промяна на хистидин в аргинин в позиция 1299)

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на FVC, версия 1

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABFVC1 / 25 реакции
ABFVC2 / 50 реакции
ABFVC3 / 100 реакции

2 таргета:
 • FV алел от див тип

 • FVC

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на FVC, с включен реагент за бърза екстракция, версия 2

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABFVC4 / 25 реакции
ABFVC5 / 50 реакции
ABFVC6 / 100 реакции

2 таргета:
 • FV алел от див тип

 • FVC

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на FVL, версия 3

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABFVL7 / 25 реакции
ABFVL8 / 50 реакции
ABFVL9 / 100 реакции

2 таргета:
 • FV алел от див тип

 • FV Leiden G1691A

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на FVL, версия 4 – с включен реагент за бърза екстракция

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABFVLA / 25 реакции
ABFVLB / 50 реакции
ABFVLC / 100 реакции

2 таргета:
 • FV алел от див тип

 • FV Leiden G1691A

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на FXIII, версия 3

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABF137 / 25 реакции
ABF138 / 50 реакции
ABF139 / 100 реакции

2 таргета:
 • FXIII алел от див тип

 • FXIII Val34Leu

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на  FXIII (Val34Leu), версия 4 – с включен реагент за бърза екстракция

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABF13A / 25 реакции
ABF13B / 50 реакции
ABF13C / 100 реакции

2 таргета:
 • FXIII алел от див тип

 • Мутантен алел FXIII (Val34Leu)

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на интерлевкин 28B полиморфизъм

Проби:

кръвни проби

Каталожен номер/размер:

ABI281 / 25 реакции
ABI282 / 50 реакции
ABI283 / 100 реакции

2 таргета:
 • Интерлевкин 28B T алел

 • Интерлевкин 28B C aлел

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на MTHFR C677T и MTHFR A1298C мутации, версия 1

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABMTH1 / 25 реакции
ABMTH2 / 50 реакции
ABMTH3 / 100 реакции

4 таргета:
 • MTHFR C677 див тип алел

 • MTHFR C677T  (промяна C>T в позиция 677)

 • MTHFR A1298 див тип алел

 • MTHFR А1298C (промяна А>С в позиция 1298)

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на MTHFR C677T и MTHFR A1298C мутации, версия 2 – с включен реагент за бърза екстракция

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABMTH4 / 25 реакции
ABMTH5 / 50 реакции
ABMTH6 / 100 реакции

4 таргета:
 • MTHFR C677 див тип алел

 • MTHFR C677T  (промяна C>T в позиция 677)

 • MTHFR A1298 див тип алел

 • MTHFR А1298C (промяна А>С в позиция 1298)

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на MTHFR A1298C, версия 3

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

AB1297 / 25 реакции
AB1298 / 50 реакции
AB1299 / 100 реакции

2 таргета:
 • MTHFR A1298 див тип алел

 • MTHFR А1298C (промяна А>С в позиция 1298)

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на MTHFR A1298C, версия 4 – с включен реагент за бърза екстракция

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

AB129A / 25 реакции
AB129B / 50 реакции
AB129C / 100 реакции

2 таргета:
 • MTHFR A1298 див тип алел

 • MTHFR А1298C (промяна А>С в позиция 1298)

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на MTHFR C677T, версия 3

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

AB6777 / 25 реакции
AB6778 / 50 реакции
AB6779 / 100 реакции

2 таргета:
 • MTHFR C677 див тип алел

 • MTHFR C677T  (промяна C>T в позиция 677)

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на MTHFR C677T, версия 4 – с включен реагент за бърза екстракция

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

AB677A / 25 реакции
AB677B / 50 реакции
AB677C / 100 реакции

2 таргета:
 • MTHFR C677 див тип алел

 • MTHFR C677T  (промяна C>T в позиция 677)

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на PAI-1 4G/5G полиморфизъм, версия 1

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABPAI1 / 25 реакции
ABPAI2 / 50 реакции
ABPAI3 / 100 реакции

2 таргета:
 • PAI-1, 4G (675)

 • PAI-1, 5G (675)

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на PAI-1 844 полиморфизъм, версия 1

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

AB8441 / 25 реакции
AB8442 / 50 реакции
AB8443 / 100 реакции

2 таргета:
 • PAI-1, G (844)

 • PAI-1, А (844)

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на FII G20210A, версия 3

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABPRO7 / 25 реакции
ABPRO8 / 50 реакции
ABPRO9 / 100 реакции

2 таргета:
 • FII алел от див тип

 • FII G20210A

 • Положителна контрола

PCR кит за детекция на FII G20210A, версия 4 – с включен реагент за бърза екстракция

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABPROA / 25 реакции
ABPROB / 50 реакции
ABPROC / 100 реакции

2 таргета:
 • FII алел от див тип

 • FII G20210A

 • Положителна контрола

Панелен PCR Кит за тромбофилия, версия 1

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABTPK1 / 25 реакции
ABTPK2 / 50 реакции
ABTPK3 / 100 реакции

8 таргета:
 • FII алел от див тип

 • FII G20210A

 • FV алел от див тип

 • FV Leiden G1691A

 • MTHFR алел от див тип (677)

 • MTHFR C677T

 • MTHFR алел от див тип (1298)

 • MTHFR A1298C

 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за тромбофилия, версия 2 – с включен реагент за бърза екстракция

Проби:

човешки биологични проби

Каталожен номер/размер:

ABTPK4 / 25 реакции
ABTPK5 / 50 реакции

8 таргета:
 • FII алел от див тип

 • FII G20210A

 • FV алел от див тип

 • FV Leiden G1691A

 • MTHFR алел от див тип (677)

 • MTHFR C677T

 • MTHFR алел от див тип (1298)

 • MTHFR A1298C

 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за тромбофилия, версия 3

Проби:
Проби от цяла кръв
Каталожен номер/размер:

ABTPK7 / 25 реакции
ABTPK8 / 50 реакции
ABTPK9 / 100 реакции

8 таргета:
 • FII алел от див тип

 • FII G20210A

 • FV алел от див тип

 • FV Leiden G1691A

 • MTHFR алел от див тип (677)

 • MTHFR C677T

 • MTHFR алел от див тип (1298)

 • MTHFR A1298C

 • Положителна контрола

Панелен PCR кит за тромбофилия, версия 4 – с включен реагент за бърза екстракция

Проби:
Проби от цяла кръв
Каталожен номер/размер:

ABTPKA / 25 реакции
ABTPKB / 50 реакции

8 таргета:
 • FII алел от див тип

 • FII G20210A

 • FV алел от див тип

 • FV Leiden G1691A

 • MTHFR алел от див тип (677)

 • MTHFR C677T

 • MTHFR алел от див тип (1298)

 • MTHFR A1298C

 • Положителна контрола