Интерлевкин 28B (IL28B)

PCR кит за детекция на интерлевкин 28B полиморфизъм

Проби:

кръвни проби

Каталожен номер/размер:

ABI281 / 25 реакции
ABI282 / 50 реакции
ABI283 / 100 реакции

2 Таргета:
  • Интерлевкин 28B T алел

  • Интерлевкин 28B C aлел

  • Положителна контрола