Генетични нарушения

Нашите усъвършенствани комплекти за генетичен скрининг откриват нови пътища в областта на откриването и превенцията на заболявания. Тези комплекти, предназначени да осигурят изчерпателна информация, дават възможност на хората и здравните специалисти да разкрият потенциални генетични предразположения и да вземат информирани решения.

Бъдеще на персонализираното здравеопазване:

Нашите комплекти за генетични разстройства дават възможност на хората и доставчиците на здравни грижи да управляват проактивно здравето чрез разбиране на генетичните основи. Предлагайки прозрения за състояния, вариращи от тромбофилия до автоимунни заболявания, нашите комплекти проправят пътя за персонализирани и ефективни интервенции.