Мануална екстракция на нуклеинови киселини с магнитни частици


Magrev 24

стойка за екстракция на нуклеинови киселини с магнитни частици


Magrev Mini

стойка за екстракция на нуклеинови киселини с магнитни частици