Magrev Mini

Magrev Mini ръчна стойка за екстракция на нуклеинова киселина с магнитни перли

Magrev Mini осигурява всички характеристики на по-голямата Magrev 24 стойка и е по-практична, ако обработвате по-малък брой проби.

Magrev Mini е патентован, единствен по рода си метод за мануална екстракция на нуклеинови киселини с помощта на магнитни частици.