Magrev 24

Magrev 24 стойка за екстракция на нуклеинови киселини с магнитни частици

Стативите Magrev 24 за 24 проби и Magrev Mini Basе имат изключителни преимущества и са икономически изгодни. Системата е много атрактивна, както за диагностична, така и за научно-изследователска дейност.

Magrev работи с покрити със силициев диоксид магнитни частици, които служат за свързване на ДНК и РНК. С интегрирания магнитен слайд етапите на лизиране, измиване, разделяне и елуиране никога не са били по-лесни. Само 10 минути практическа работа са всичко, което е необходимо за изолиране на геномна ДНК от 24 проби. Не са необходими центрофугиране и вортексиране на епруветките.