Секвениране

Комплект за секвениране на мутация на резистентност към лекарства HBV v1

Проби:
серум
плазма
Категоричен номер/размер:

ABBDR0 / 12 rxn
ABBDR1 / 24 rxn
ABBDR2 / 48 rxns
ABBDR3 / 96 rxns

1 Цел:
 • RT регион във всички HBV генотипове
 • Положителна контрола

Комплект за секвениране на мутация на резистентност към лекарства HCV v1

Проби:
серум
плазма
Категоричен номер/размер:

ABCDR0 / 12 rxn
ABCDR1 / 24 rxns
ABCDR2 / 48 rxns
ABCDR3 / 96 rxns

1 Цел:
 • NS3 регион в HCV-1a и 1b
 • Положителна контрола

Комплект за секвениране NS5A-1a v1

Проби:
серум
плазма
Категоричен номер/размер:

AB5AA0 / 12 rxn
AB5AA1 / 24 rxns
AB5AA2 / 48 rxns
AB5AA3 / 96 rxns

1 Цел:
 • NS5A регион в HCV генотип 1а
 • Положителна контрола

Комплект за секвениране NS5A-1b v1

Проби:
серум
плазма
Категоричен номер/размер:

AB5AB0 / 12 rxn
AB5AB1 / 24 rxns
AB5AB2 / 48 rxns
AB5AB3 / 96 rxns

1 Цел:
 • NS5A регион в HCV генотип 1b
 • Положителна контрола

Комплект за секвениране NS5B-1a v1

Проби:
серум
плазма
Категоричен номер/размер:

AB5BA0 / 12 rxn
AB5BA1 / 24 rxns
AB5BA2 / 48 rxns
AB5BA3 / 96 rxns

1 Цел:
 • NS5B регион в HCV генотип 1а
 • Положителна контрола

Комплект за секвениране NS5B-1b v1

Проби:
серум
плазма
Категоричен номер/размер:

AB5BB0 / 12 rxn
AB5BB1 / 24 rxns
AB5BB2 / 48 rxns
AB5BB3 / 96 rxns

1 Цел:
 • NS5B регион в HCV генотип 1b

 • Положителна контрола

Комплект за секвениране на мутация на резистентност към лекарства HIV-1 v1

Проби:
серум
плазма
Категоричен номер/размер:

ABIDR0 / 12 rxn
ABIDR1 / 24 rxns
ABIDR2 / 48 rxns
ABIDR3 / 96 rxns

2 Цели:
 • Протеазен регион в HIV-1

 • Интегразна област в HIV-1

 • Положителна контрола

Комплект за секвениране на мутация на резистентност към лекарства HIV-1 v2

Проби:
серум
плазма
Категоричен номер/размер:

ABIDR4 / 12 rxns
ABIDR5 / 24 rxns
ABIDR6 / 48 rxns
ABIDR7 / 96 rxns

2 Цели:
 • Протеазен регион в HIV-1

 • Интегразна област в HIV-1

 • Положителна контрола